Skip to content
Skip to navigation menu

English

Myfyriwr y Flwyddyn

26 Hydref 2012

Dyfarnwyd gwobr genedlaethol i fyfyriwr o Brifysgol Caerdydd er mwyn cydnabod ei ymrwymiad i hyrwyddo optometreg.

Enwyd Jason Searle, sy’n fyfyriwr yn ei drydedd flwyddyn yn yr Ysgol Optometreg a Gwyddorau’r Golwg, yn Fyfyriwr y Flwyddyn gan y Gymdeithas yr Optometryddion (AOP) am ei waith i ennyn diddordeb yn ei bwnc.

Yn ystod ei flwyddyn gyntaf yn y Brifysgol, dechreuodd Jason ei wefan ei hun, yn trafod bywyd fel myfyriwr optometreg. Sylwyd yn fuan ar ei ysgrifennu gan yr AOP a ofynnodd iddo ysgrifennu eu blog swyddogol i fyfyrwyr.

Erbyn hyn mae Jason yn blogio ac yn trydar yn rheolaidd am ei astudiaethau ac mae wedi ymgysylltu â’i gyd-fyfyrwyr mewn prifysgolion ledled y DU.

Yn rhoi sylw ar ei wobr dywedodd Jason: "NI allaf fynegi fy niolchgarwch i bwy bynnag a wnaeth fy enwebu ar gyfer y wobr hon yn ddigonol - mae’n peri i mi deimlo’n wylaidd iawn.

"Rwy’n mwynhau fy mhwnc ac rwy’n gobeithio fy mod yn llwyddo i ledaenu diddordeb a brwdfrydedd sy’n helpu i sicrhau bod pobl yn parhau i gael eu hysgogi."

Ychwanegodd Cadeirydd yr AOP, sef David Shannon: "Mae’r AOP yn falch eu bod yn dathlu cyflawniadau’r bobl a’r sefydliadau sy’n rhoi cymaint i’r alwedigaeth a’r sector. Yr hyn sy’n gwneud y gwobrau hyn yn unigryw yw mai eu cymheiriaid, darllenwyr Optometry Today, sy’n pleidleisio dros yr enillwyr."

Hefyd ar y rhestr fer ar gyfer gwobrau oedd Dr Margaret Woodhouse, sy’n ddarlithydd mewn optometreg anghenion arbennig a Chanolfan Addysg Optometreg Ôl-raddedig Cymru – y Ganolfan Addysg Ôl-raddedig gyntaf ar gyfer Optometreg yn y byd, sy’n rhan o’r Ysgol hefyd.

Dolenni cysylltiedig

Ysgol Optometreg a Gwyddorau’r Golwg Caerdydd

Cymdeithas yr Optometryddion

Pennawd y llun: Jason Searle yn casglu ei wobr