Skip to content
Skip to navigation menu

English

Llwyddiant Cymdeithas Myfyrwyr

26 Chwefror 2013

Llwyddiant Cymdeithas Myfyrwyr

Mae cymdeithas a arweinir gan fyfyrwyr yn yr Ysgol Seicoleg wedi cael ei henwi’n ‘Gymdeithas Myfyrwyr Orau’ yn y Gwobrau Lleoliadau ac Interinaethau Cenedlaethol.

Cyflwynwyd y wobr i PsyCardiff, sy’n gweithio gyda’r Ysgol i rannu gwybodaeth am brofiadau gwaith gyda myfyrwyr iau, mewn seremoni yr wythnos ddiwethaf.

Trechodd y gymdeithas gystadleuwyr o Brifysgol Fetropolitan Manceinion, Coleg Imperial Llundain a Phrifysgol Rhydychen i ennill gwobr o £1,000.

Bydd yr arian yn cael ei ddefnyddio i gynyddu ymwybyddiaeth o gyfleoedd profiad gwaith ac i gefnogi myfyrwyr wrth iddynt archwilio’r gyrfaoedd amrywiol sy’n berthnasol i radd mewn seicoleg.

Dywedodd Joshua Eldridge, Llywydd y Gymdeithas: "Rydym ni’n falch iawn o gael cydnabyddiaeth am ein hymrwymiad parhaus i gefnogi ein myfyrwyr i gael mynediad at gyfleoedd gwerthfawr i wirfoddoli a chael profiad gwaith a lleoliadau gwaith mewn disgyblaeth lle y mae 20% o raddedigion yn unig yn mynd ymlaen i fod yn seicolegwyr proffesiynol."

 

Mae’r categori hwn yn y Gwobrau Lleoliadau ac Interinaethau Cenedlaethol blynyddol yn dathlu’r gymdeithas prifysgol sydd wedi hybu ac annog ei haelodau i fynd i’r afael â rhyw fath o brofiad gwaith.

Ychwanegodd yr Athro Edward Wilding, Pennaeth yr Ysgol Seicoleg: "Mae’r wobr hon yn cydnabod y gwaith ardderchog mae’r gymdeithas yn ei wneud dros ein myfyrwyr ac rydym ni, fel Ysgol, yn falch iawn ohoni."

Dolenni Cysylltiedig

Yr Ysgol Seicoleg