Skip to content
Skip to navigation menu

English

Myfyrwyr yn dathlu pen-blwydd Puccini yn 150

26 Ebrill 2008

Gala Operatig yn dathlu’r cyfansoddwr Puccini ac yn nodi cychwyn y gyfres o gyngherddau.

Bydd gala operatig yn dathlu 150 mlynedd ers geni’r cyfansoddwr Puccini yn nodi cychwyn cyfres o gyngherddau gan fyfyrwyr Academi’r Brifysgol i hyfforddi sêr opera.

Bydd disgyblion o Academi Llais Rhyngwladol Caerdydd yn perfformio darnau dethol o operâu La Boheme, Tosca, Gianni Schicchi a Turandot gan Puccinni yn eu cyngerdd agoriadol ddydd Sadwrn 26 Ebrill 2008.

Ganwyd Giacomo Puccini, un o gyfansoddwyr opera mwyaf adnabyddus y byd, yn Lucca, Yr Eidal, ym 1858. Bydd y Gala i ddathlu ei waith yn dod i ben â pherfformiad o’r aria enwog Nessun Dorma allan o Turandot gan Dennis O’Neill, cyfarwyddwr yr Academi a’r tenor Cymreig o fri.

Bydd y cyngerdd yn lansio rhaglen o ddigwyddiadau 2008 yr Academi, sy’n cynnwys perfformiadau gan fyfyrwyr gydol y flwyddyn. Yn ddiweddar aeth y myfyrwyr ar daith i’r Eidal lle buont yn perfformio yn Barga a Fflorens.

Mae’r gyfres cyngherddau’n cynnig cyfle i fyfyrwyr yr Academi ddangos eu dawn lleisiol a pherfformio ac yn rhoi cyfle i aelodau’r cyhoedd glywed cantorion o bedwar ban byd, llawer ohonynt â’r potensial i fod yn sêr opera’r dyfodol.

Mae’r Academi’n darparu hyfforddiant arbenigol i gantorion opera rhyngwladol sy’n eithriadol. Drwy gyfres o ddosbarthiadau meistri a gweithdai gan enwau sydd wedi ennill eu plwyf ym myd yr opera, mae’r myfyrwyr yn gallu perffeithio eu technegau lleisiol a chyrraedd eu potensial perfformio o safon byd eang.

Gellir prynu tocynnau ar gyfer y Gala Operatig, sydd i’w chynnal yn Neuadd Gyngerdd y Brifysgol, Heol Corbett, CF10 3EBddydd Sadwrn 26 Ebrill 2008 am £12 (£10 am gonsesiwn a staff y Brifysgol, £3 i fyfyrwyr) ar 02920 481853. Yn ogystal, mae cyfle i brynu tocyn tymor, a fydd yn cynnwys yr holl gyfres o gyngherddau. Cewch fwy o wybodaeth ar dudalennau digwyddiadau’r Brifysgol.