Skip to content
Skip to navigation menu

English

Myfyrwyr mewn Menter Rydd

15 Mai 2009

SIFE logo

Mae grŵp o entrepreneuriaid cymdeithasol o fyfyrwyr, a ddaeth ynghyd chwe mis yn unig yn ôl, wedi dathlu cyrraedd rownd gyn-derfynol cystadleuaeth genedlaethol yn ddiweddar.

Wrth gydnabod eu cyfraniadau i'r gymuned leol canmolwyd tîm SIFE (Myfyrwyr mewn Menter Rydd) y Brifysgol gan SIFE y DU am lwyddo i sefydlu cwmni cydweithredol llwyddiannus ffrwythau a llysiau yn Undeb y Myfyrwyr, gan helpu i ddatblygu Marchnad Glanyrafon yn lleol a sefydlu gwasanaeth ymgynghorol (ymgynghorwyr SIFEC) i weithio gyda Chanolfan Huggard, sef lloches i bobl ddigartref leol.

Gan seilio eu mentrau cymdeithasol ar egwyddorion SIFE o ddealltwriaeth ariannol, moeseg busnes, cynaliadwyedd amgylcheddol a'r farchnad, mae'r tîm o saith o Gaerdydd wedi llwyddo hefyd i feithrin partneriaethau â chymdeithasau myfyrwyr (Pobl a'r Blaned, y Blaid Werdd, Cymdeithas Entrepreneuraidd), a sefydliadau allanol fel Menter yr Ifanc a Co-op Glanyrafon ac maent wedi ennill grantiau oddi wrth HSBC ac Enterprise Rent-a-Car.

Mae'r tîm bellach yn awyddus i barhau i helaethu eu gwaith ac yn chwilio am wirfoddolwyr newydd sydd â dawn mentro i sicrhau bod y mentrau cymdeithasol yn mynd o nerth i nerth.
Dywedodd Jon Channon, myfyriwr trydedd flwyddyn a chydlynydd y tîm, sy'n gyfrifol am Co-op eich Prifysgol chi: "Bu'n gamp anhygoel inni gyrraedd y rownd gyn-derfynol. Roeddem ni'n drech na chystadleuwyr o brifysgolion eraill yr oedd eu timau ddeg gwaith yn fwy nag eiddom ni.
"Un o egwyddorion SIFE yw bod y mentrau a sefydlir gennym yn gynaliadwy felly rydym yn awyddus i adeiladu ar ein llwyddiant eleni a meithrin y mentrau a nifer yr aelodau o fyfyrwyr."
Dywedodd Antonia Coppen, Swyddog Prosiectau Menter : "Mae'r tîm bychan hwn wedi gwneud llawer iawn mewn byr o dro ac mae wedi bod yn brofiad gwych iddynt. Mae'r gŵp diweddaraf hwn o fyfyrwyr uchelgeisiol wedi gallu cyfrannu'n allweddol i'r gymuned leol ac ar yr un pryd gwella eu gobaith am waith.
"Mae'n helpu datblygu sgiliau ar gyfer gwaith, cânt gwrdd a gweithio â phobl o'r un anian a rhwydweithio â chyflogwyr. Yr agwedd fwyaf gwerthfawr fodd bynnag yw gwneud gwahaniaeth i bobl yn y gymuned leol sy'n gallu elwa go iawn ar y cymorth a'r gefnogaeth a rydd y myfyrwyr hyn."

Mae SIFE yn sefydliad dielw sy'n gweithio gydag arweinwyr mewn busnes ac addysg uwch i ysgogi myfyrwyr i wneud gwahaniaeth yn eu cymunedau wrth ddatblygu sgiliau i fod yn arweinwyr busnes cymdeithasol-gyfrifol. Mae'n weithredol mewn 41 o wledydd, ac mae ganddo 1500 o brifysgolion yn aelodau a mwy na 34,000 o fyfyrwyr gweithredol dros y byd.

Dylaia myfyrwyr sydd â diddordeb yng ngwaith SIFE ym Mhrifysgol Caerdydd ymweld â: www.sifec-consultants.co.ukneu gysylltu ag Alastair Smith ar smitham3@Cardiff.ac.uki gael gwybod am sut i ymuno â'r tîm.

Tags