Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cydnabod myfyrwyr am ragoriaeth ymchwil

17 Chwefror 2012

Students recognised for research excellence WEBMyfyrwyr meddygol Caerdydd, Sophie Fitzsimmons a Nick Bullock

Mae dau fyfyriwr o Gaerdydd wedi siarad eu ffordd tuag at gydnabyddiaeth led y DG am eu hymchwil meddygol arloesol.

Er gwaethaf cystadleuaeth gref gan fyfyrwyr meddygol o bob cwr o’r DG, llwyddodd Nick Bullock a Sophie Fitzsimmons i gipio’r wobr gyntaf a'r drydedd wobr yng nghynhadledd ddechreuol Cymdeithas Ymchwil Meddygol Genedlaethol y Myfyrwyr am gyflwyniadau llafar o’u hymchwil.

Dewiswyd yr enillwyr gan banel o bobl feddygol blaenllaw o’r DG a oedd yn cynnwys Dr John Williams, Pennaeth y Niwrowyddorau ac Iechyd Meddwl a Gweithgareddau Clinigol yn Ymddiriedolaeth Wellcome, a Dr Simon Vincent, Pennaeth Ariannu Gwobrau Personol yn Cancer Research UK.

Dywedodd yr Athro Paul Morgan, Deon Ysgol Feddygaeth Prifysgol Caerdydd: "Rydym wrth ein bodd fod dau o’n myfyrwyr ymchwil mwyaf addawol wedi cael eu cydnabod fel hyn.

"Mae gallu myfyrwyr i gyfuno eu hastudiaethau ag ymchwil yn rhywbeth yr ydym, mewn prifysgol fel Caerdydd sy’n rhoi pwyslais ar ymchwil, yn awyddus i’w annog.

"Cyflwynwyd dros 200 o grynodebau gan fyfyrwyr meddygol o bob cwr o’r DG, a chafwyd mwy o Gaerdydd nag o unrhyw sefydliad arall.

"Mae hyn yn deyrnged i’w gwaith caled ac yn gydnabyddiaeth haeddiannol o’u hymchwil arloesol."

Dyfarnwyd y wobr gyntaf i Nick am gyflwyniad llafar o’i ymchwil sy’n archwilio rhan celloedd-B mewn diabetes, a daeth Sophie yn drydydd agos am ei hymchwil i effeithiau genedigaethau cyn pryd ar y llwybrau niwronol sy’n rheoli lleferydd.

Cynhaliwyd y gynhadledd yng Nghanolfan Gynadledda Casgliad Wellcome yn Llundain. Fe ddenodd grynodebau gan 21 o Brifysgolion ledled y DG a gwahoddwyd 75 o fyfyrwyr i gyflwyno’u canfyddiadau yn y digwyddiad. Darparodd yr Ysgol fws fel bod 30 o fyfyrwyr yn gallu mynychu’r digwyddiad.

Roedd y gynhadledd yn cyd-ddigwydd â lansio Cymdeithas Ymchwil Prifysgol Caerdydd (CUReS).

Nod y gymdeithas newydd a grëwyd gan fyfyrwyr meddygol Caerdydd yw darparu fforwm lle gall myfyrwyr gael hyd i gyfleoedd ymchwil, gwneud cysylltiad â staff academaidd a dysgu mwy am yrfaoedd yn y dyfodol mewn meddygaeth academaidd a llawfeddygaeth.

Dolenni Perthynol:

Yr Ysgol Feddygaeth

Cymdeithas Ymchwil Prifysgol Caerdydd