Skip to content
Skip to navigation menu

English

Myfyrwyr yn cefnogi dawn mewn chwaraeon

18 Gorffennaf 2011

Mae myfyrwyr ffisiotherapi o Ysgol Astudiaethau Gofal Iechyd Prifysgol Caerdydd wedi cefnogi digwyddiad newydd aml-chwaraeon pwysig ar gyfer pobl ifanc.

Daeth Gemau Cymru (8-10 Gorffennaf) ag athletwyr ynghyd o naw elfen gystadleuol wahanol i ddathlu ac arddangos dyfodol dawn mewn chwaraeon yng Nghymru. Ysbrydolwyd y digwyddiad gan Gemau Olympaidd a Pharalympaidd 2012.

Cynhaliwyd cyfanswm o naw digwyddiad chwaraeon mewn saith lleoliad gwahanol ledled Caerdydd ar gyfer y Gemau, gan gynnwys: Athletau, Boccia, Canŵio, Gymnasteg, Nofio, Timau Pêl-droed Merched a Phêl-droed Aml-anabledd, Pêl-rwyd, Rygbi Saith-pob-ochr a Thriathlon.

Physiotherapy Students

Roedd tîm ffisiotherapi Caerdydd yn cynnwys 70 o fyfyrwyr yn gwirfoddoli a rhai o’r staff mwyaf profiadol o’r Ysgol Astudiaethau Gofal Iechyd sydd wedi gweithio gydag athletwyr mewn Gemau Olympaidd a Gemau’r Gymanwlad yn y gorffennol. Mae rhaglen ffisiotherapi’r Ysgol, fel Gemau Cymru, wedi derbyn Marc Ysbrydoli Llundain 2012.

Dywedodd Dr Nicola Phillips, sy’n Gyfarwyddwr Astudiaethau Gofal Iechyd Ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd: "Rydym wrth ein bodd bod ein myfyrwyr a’n staff yn gallu gwirfoddoli eu hamser i gynnig eu gwasanaethau yng Ngemau Cymru. Mae’n wych bod ein myfyrwyr wedi gallu cael profiad ymarferol o weithio mewn digwyddiad aml-chwaraeon. Dyna broffesiynolion gofal iechyd y dyfodol a byddan nhw’n mynd â’r profiad hwn i’w gwaith GIG a helpu hyrwyddo buddion gwerthfawr chwaraeon."

Yn ogystal â chefnogi’r staff cymwysedig, athletwyr, a hyfforddwyr ym mhob digwyddiad, bu myfyrwyr Caerdydd yn rhoi help llaw ble bynnag roedd angen, a gwisgodd dau fyfyriwr i fyny fel masgotiaid ar gyfer y seremonïau agoriadol.

Dywedodd Efa Gruffudd Jones, Prif Weithredwr Urdd Gobaith Cymru: "Rydym yn ddiolchgar iawn am gefnogaeth staff a myfyrwyr Prifysgol Caerdydd yn ystod penwythnos Gemau Cymru. Gyda dros 1,000 o gystadleuwyr mewn saith lleoliad gwahanol, roedd hi’n hanfodol cael y gefnogaeth feddygol orau posibl. Diolch i staff a myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, cafodd yr athletwyr ifanc gefnogaeth ffisiotherapi a oedd gystal â’r hyn a ddarparwyd i Dîm Cymru ar gyfer Gemau’r Gymanwlad."

Gemau Cymru

Bydd Gemau Cymru’n parhau i fynd am y ddwy flynedd nesaf a bydd yr Ysgol Astudiaethau Gofal Iechyd yn cefnogi digwyddiadau yn y dyfodol. Bydd rhaglen gan BBC 1 ym mis Medi am effaith Gemau Olympaidd a Pharalympaidd 2012 y tu hwnt i Lundain yn cynnwys darn am raglen Ysbrydoli yr Ysgol Astudiaethau Gofal Iechyd a’r buddion a’r cyfleoedd a ddaw o ganlyniad i’r rhaglen hon i chwaraeon yng Nghymru.

Dolenni perthnasol:

Yr Ysgol Astudiaethau Gofal Iechyd: www.caerdydd.ac.uk/sohcs