Skip to content
Skip to navigation menu

English

Llwyddiant mewn cynhadledd MRI genedlaethol

21 Mawrth 2013

Llwyddiant cenedlaethol

Mae myfyriwr ôl-raddedig o Gaerdydd wedi ennill y wobr gyntaf am y cyflwyniad gwyddonol gorau mewn cynhadledd MRI genedlaethol.

Llwyddodd Jess Steventon, myfyriwr Doethuriaeth yng Nghanolfan Delweddu Ymchwil yr Ymennydd Prifysgol Caerdydd (CUBRIC), i hawlio’r wobr trwy guro cystadleuaeth gref yn y gynhadledd flynyddol i ôl-raddedigion a drefnwyd gan Gangen Prydain o’r Gymdeithas Ryngwladol ar gyfer Cyseinedd Magnetig mewn Meddygaeth.

Yn y digwyddiad, cyflwynodd Jess ganfyddiadau o’i hymchwil sy’n edrych ar effaith cyfoethogiad amgylcheddol ar facrostrwythur a microstrwythur yr ymennydd mewn model o glefyd Huntington, ynghyd â chanlyniadau data a gasglodd yng Nghanolfan MRI Arbrofol y Brifysgol.

Dywedodd yr Athro Derek Jones, Cyfarwyddwr MRI yn CUBRIC, sydd wedi’i lleoli yn yr Ysgol Seicoleg, a goruchwyliwr Doethuriaeth Jess, "Mae hwn yn gyflawniad gwych i Jess, a dylai ymfalchïo yn y ffaith ei bod wedi ennill y wobr hon mor gynnar yng nghyfnod ei Doethuriaeth. Mae’r MRI trosiadol yn dod yn fwyfwy pwysig ym maes niwrowyddoniaeth, ac felly mae’n briodol iawn bod Jess wedi cael ei chydnabod am ei hymdrechion o ran hyrwyddo’r gwaith hwn yng Nghaerdydd."

Dolenni cysylltiedig

Canolfan Delweddu Ymchwil yr Ymennydd Prifysgol Caerdydd

Astudio ôl-raddedig yng Nghaerdydd