Skip to content
Skip to navigation menu

English

Blwyddyn lwyddiannus ar gyfer myfyrwyr sy’n gwirfoddoli

29 Ebrill 2009

Yr Athro Farwnes Ilora Finlay a Rachel Payne, Cadeirydd presennol SVC.Yr Athro Farwnes Ilora Finlay a Rachel Payne, Cadeirydd presennol SVC.

Mae myfyrwyr sy’n gwirfoddoli wedi dathlu blwyddyn lwyddiannus arall yn helpu cannoedd o bobl mewn cymunedau lleol ar draws Caerdydd.

Darparodd seremoni wobrwyo flynyddol Gwirfoddoli ymhlith Myfyrwyr Caerdydd (SVC) y cyfle perffaith i ddathlu gwaith eithriadol mwy na 1,000 o wirfoddolwyr a diolch i fyfyrwyr unigol a gydlynodd mwy na 40 o brosiectau yn ystod y 12 mis diwethaf.

Derbyniodd mwy na 60 o wirfoddolwyr dystysgrifau gan yr Athro Farwnes Ilora Finlay o Landaf, noddwr yr elusen, i gydnabod eu gwaith gyda phrosiectau cymunedol.

Mae SVC yn un o’r sefydliadau gwirfoddoli mwyaf a reolir gan fyfyrwyr yn y DU. Yn rhedeg er 1969, mae’r elusen bellach yn cyfrannu amcangyfrif o £1M i’r economi lleol bob blwyddyn trwy amrywiaeth o brosiectau, gan gynnwys cynllunio ymgyfeillio, gweithio yn y gymuned, a phrosiectau addysgol.

Wrth annerch gwirfoddolwyr yn y seremoni, dywedodd yr Athro Finlay: "Rydych chi’n gweithio gyda’r bobl y mae cymdeithas yn aml yn eu heithrio ac yna’n gallu dod â’ch profiadau yn ôl i’r corff myfyrwyr, gan integreiddio’r Brifysgol ymhellach i gymuned ehangach Caerdydd. Mae gwaith bob un ohonoch yn haeddu canmoliaeth arbennig, a dylech fod yn falch o’ch hunain."

Roedd Jenny Randerson, AC Canol Caerdydd, a Jenny Willott, AS Canol Caerdydd hefyd yn y seremoni, a chroesawyd gwesteion gan Rachel Payne, myfyriwr blwyddyn olaf yn yr Ysgol Hanes ac Archaeoleg, a Chadeirydd presennol SVC.

Rhoddwyd anerchiad arbennig gan Tim Banks, cyn wirfoddolwr SVC sy’n gweithio gyda Headway Cardiff ar hyn o bryd, sef elusen sy’n darparu cefnogaeth a gwasanaethau i bobl ag anafiadau caffaeledig i’r ymennydd, eu teuluoedd a gofalwyr.

Cyflwynodd Is-gadeirydd SVC, Georgie Powell, siec gwerth mwy na £1,700 i Mr Les Rees, trysorydd yr elusen, sef y swm a godwyd gan weithgareddau codi arian trwy gydol y flwyddyn.

Llun o bwyllgor gweithredol Gwirfoddoli ymhlith Myfyrwyr Caerdydd gyda’r Dirprwy Is-ganghellor, yr Athro Peter Blood, Jenny Willott AS, yr Athro Farwnes Ilora Finlay, Jenny Randerson AC, Is-lywydd y Brifysgol, Bill John, Andrea Dare, rheolwr SVC, a Devinda de-Silva, rheolwr cynorthwyol SVC.

www.cardiff.ac.uk/webresources/video/video-player.swf width=440 height=340 type=application/x-shockwave-flash bgcolor="#ffffff" quality="high" wmode="" salign="t" allowfullscreen="true" flashvars="autoP=false&vidWidth=320&vidHeight=240&vidVolume=.7&vidSkin=http://www.cardiff.ac.uk/styles/_core/videoskins/CF_SkinUnderAllNoCaption.swf&vidSource=http://www.cardiff.ac.uk/webresources/video/newsitem290409.flv">

Darganfyddwch mwy ynglŷn â sut y mae SVC yn helpu ar Fferm Ymddiriedolaeth Amelia, elusen sy’n darparu cyfleusterau addysgol, hyfforddi a hamdden mewn amgylchedd gwledig tawel. Eleni, datblygodd Gwirfoddolwyr ardal o’r fferm a esgeuluswyd yn hafan ddarllen.