Skip to content
Skip to navigation menu

English

Haf o Gymraeg

30 Mehefin 2011

Welsh flag - web

Gall pobl yng Nghymru a thu hwnt ddysgu Cymraeg a gwella’u sgiliau Cymraeg, a dysgu rhagor am fywyd Cymru, fel rhan o ysgol haf garlam yn y Brifysgol.

Mae’r ysgol haf, a gynhelir yn ystod mis Gorffennaf a mis Awst, yn cynnig cyrsiau preswyl a dibreswyl sy’n darparu ar gyfer dysgwyr y Gymraeg ar bob lefel a gallu.

Y cwrs hwn, sy’n cael ei gynnal gan Ysgol y Gymraeg, Caerdydd a Chanolfan Cymraeg i Oedolion Bro Morgannwg, yw’r unig un o’i fath yng Nghymru, gan gywasgu gwerth blwyddyn o ddysgu i gyfnod byrrach. Ynghyd â dysgu Cymraeg a gwella’u Cymraeg, bydd myfyrwyr yn cael cyfle i ymdoddi i fywyd a diwylliant Cymru ac ymarfer eu sgiliau ieithyddol newydd.

Dywedodd Dr Rachel Heath-Davies, Cyfarwyddwr y Ganolfan: "Dyma gwrs rhagorol, sy’n cynnig cyfle unigryw i ddysgu Cymraeg am bedair neu wyth wythnos ar sail amser llawn. Gall dysgwyr ennill cymaint o Gymraeg yn ystod y cyfnod byr hwn ag y byddai’n ei gymryd i astudio cwrs wythnosol am flwyddyn. Mae’r cwrs yn un difyr iawn ac yn canolbwyntio ar siarad Cymraeg. Mae’n ffordd wych i ddechreuwyr llwyr ddechrau siarad Cymraeg ar unwaith, ac i ddysgwyr mwy profiadol a siaradwyr Cymraeg loywi eu Cymraeg ac ymarfer siarad yr iaith.

"Ein nod yw sicrhau bod pobl yn mwynhau’r cwrs ac yn defnyddio’u sgiliau Cymraeg mewn awyrgylch hamddenol, anffurfiol. Ynghyd â dysgu yn yr ystafell ddosbarth, bydd digwyddiadau cymdeithasol anffurfiol y tu allan i’r dosbarth a digon o deithiau hwnt ac yma. Mae’r rhain yn gyfleoedd gwych i ddod i adnabod dysgwyr eraill a thiwtoriaid, i ymarfer siarad Cymraeg ac, wrth gwrs, i gael amser da. Po fwyaf y mae’r myfyrwyr yn ein hysgol haf yn defnyddio’r iaith, y cyflymach y maent yn dysgu."

Cynhelir y cyrsiau o ddechrau Gorffennaf 2011 tan ddiwedd Awst 2011 a gellir trefnu lle arnynt mewn blociau o bedair neu wyth wythnos. Mae mwy o wybodaeth am yr ysgol haf ar gael gan Ganolfan Cymraeg i Oedolion Bro Morgannwg trwy ffonio 02920 874710 neu fynd ar-lein i www.learnwelsh.co.uk

Dolenni cysylltiedig