Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cefnogi datblygu busnes

09 Mawrth 2009

Mae’r Brifysgol yn cynnig arian i helpu i gymorthdalu cyllidebau hyfforddi staff mewn busnesau bach a chanolig (SME).

Mae Cronfa Datblygu Arweinyddiaeth a Rheolaeth Prifysgol Caerdydd yn bwriadu cefnogi SME wrth ddatblygu sgiliau rheoli allweddol i helpu i aros yn gystadleuol yn ystod y dirywiad economaidd.

Er mwyn cymryd mantais o’r cyfle hwn, dylai fod gan gwmni statws SME ac wedi’i leoli yng Nghymru. Mae cyllid hyd at 50% o gost y cwrs ar gael ar gyfer cyrsiau arweinyddiaeth, rheoli a rheoli prosiectau a gynigir yn y rhaglen Open for Business yng Nghanolfan Dysgu Gydol Oes Caerdydd tan 31 Gorffennaf 2009. Rhagwelir y bydd y cynllun peilot cychwynnol hwn wedyn yn cael ei ymestyn i ymdrin â chyrsiau eraill yn ystod y flwyddyn.

Dywedodd Clare Sinclair, Rheolwr Datblygu Busnes yng Nghanolfan Dysgu Gydol Oes Caerdydd, "Mewn dirwasgiad, mae’r gyllideb hyfforddi fel arfer yn un o’r cyntaf i fynd, yn enwedig ar gyfer busnesau llai. Mae ein cyrsiau’n ymateb i angen busnesau lleol a bydd y cyllid a gynigir yn galluogi mwy o fusnesau i gael mynediad atynt yn ystod y cyfnod anodd hwn."

Tags