Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cefnogi Penwythnos Masnach Deg

24 Chwefror 2012

Fairtrade Fortnight web

Mae’r Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr yn dathlu Pythefnos Masnach Deg (27 Chwefror hyd 11 Mawrth 2012) gydag ystod o hyrwyddiadau a chynigion arbennig.

Y thema ar gyfer digwyddiad eleni yw ‘Camwch Gam’. Un o’r ffyrdd mae’r Sefydliad Masnach Deg yn gofyn i Gaerdydd gymryd rhan yw drwy ein hannog i gymryd ein camau eu hunain dros Fasnach Deg bob dydd, bob wythnos neu bob mis gydol 2012 i wneud gwahaniaeth i fywydau ffermwyr mewn gwledydd datblygol sy’n cynhyrchu’r cynnyrch rydym yn eu prynu a’u gwerthu.

Mae’r Sefydliad Masnach Deg, a gyflwynodd statws Masnach Deg i Brifysgol Caerdydd ac Undeb y Myfyrwyr yn 2007, am i’r cyhoedd gymryd 1.5 miliwn o gamau dros Fasnach Deg yn 2012. Mae hynny’n un ar gyfer pob cynhyrchydd maent yn anelu at weithio gyda nhw ar draws y byd, gan helpu’r miloedd o bobl sy’n brwydo i fwydo eu teuluoedd am nad ydynt yn cael eu talu’n deg am dyfu neu am gynhyrchu’r nwyddau mae pob un ohonom yn ddibynnol arnynt.

Gall y rhai sy’n cymryd rhan ddewis o dros 4,500 eitem o gynnyrch Masnach Deg, o labeli archfarchnadoedd i brif frandiau.

Ar ddechrau’r dydd, gall pobl wisgo crys-T cotwm Masnach Deg, bwyta dysglaid faethlon o rawnfwyd neu yfed sudd ffrwythau Masnach Deg. Ar ddiwedd y dydd, gallant ddathlu eu camau gyda gwydraid o win Masnach Deg neu far o siocled blasus.

Bydd Undeb y Myfyrwyr yn cynnal stondinau Masnach Deg trwy gydol y pythefnos, ym mhrif adeilad yr Undeb ac yn Lolfa IV ar gampws Parc y Mynydd Bychan, yn hyrwyddo ymwybyddiaeth a chynnyrch Masnach Deg. Bydd gostyngiadau ar ddillad Masnach Deg ar gael yn siop yr Undeb a bydd hyrwyddiadau ar ddiodydd Masnach Deg yn allfeydd yr Undeb hefyd.

Bydd yr Is-adran Gwasanaethau Campws yn cynnal cynigion ar amrywiaeth o gynnyrch Masnach Deg mewn siopau coffi, gan gynnwys dêl arbennig am ddiod boeth a fflapjacs neu fyffin Masnach Deg am £1.50. Hefyd, bydd cyfleoedd i flasu cynnyrch Masnach Deg wrth stondinau blasu yn siop goffi’r Dyniaethau (Cadbury’s - 6 Mawrth) a siopau coffi’r Tŵr/Biowyddorau (cacennau cartref - 7 Mawrth).

Gwahoddir Ysgolion ac Adrannau i gymryd rhan a threfnu eu digwyddiadau eu hunain i hyrwyddo’r Pythefnos. Er enghraifft, bydd Gwasanaethau Gwybodaeth yn cynnal amrywiaeth o gystadlaethau ar gyfer eu staff, yn ogystal â chynnal stondin gacennau i godi arian ar gyfer Tradecraft.

Bydd Dr Alastair Smith, o’r Ganolfan Cysylltiadau Busnes, Atebolrwydd, Cynaliadwyedd a Chymdeithas (BRASS) yn trafod gwaith ymchwil ei PhD i bolisi ac arfer Masnach Deg ar 29 Chwefror am 12.30pm yn ystafell gyfarfod BRASS, 55 Plas y Parc.

Bydd yr anerchiad, o dan y teitl ‘Herio ystyr Polisi ac Arfer Masnach Deg: Masnach Deg, caffaeliad cyhoeddus a reis o Falaŵi mewn ysgolion yn Yr Alban’, yn sôn am waith ymchwil Dr Smith i ymgorffori trefn lywodraethol Masnach Deg yng ngweithgaredd caffaeliad cyhoeddus y DU, gan ddefnyddio’r Alban fel astudiaeth achos cyffredinol. I gadw lle, cliciwch yma.

Mae gwefan y Sefydliad Masnach Deg yn cynnig adnoddau ac ysbrydoliaeth i unrhyw un sydd am gymryd rhan.

I weld ffilm yr ymgyrch ar Camwch Gam dros Fasnach Deg, cliciwch yma.

Dolenni cysylltiol

Undeb Myfyrwyr Caerdydd

 

Tags