Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cefnogi myfyrwyr drwy ddathliadau

30 Tachwedd 2011

2011 Christmas Card Image Web

Bydd y Gwyliau ar ein pennau cyn bo hir ac mae cerdyn Nadolig y Brifysgol 2011, sy’n dangos y Prif Adeilad yn yr eira, bellach ar werth ar draws y campws. Mae ail galendr y Brifysgol hefyd ar werth ar gyfer 2012, sy’n arddangos delweddau gwefreiddiol o fywyd ar y campws o Chwaraeon y Brifysgol i’n gwaith ymchwil blaengar byd-eang.

Bydd cyfraniad o 10c am bob cerdyn a werthir a holl elw’r calendrau yn mynd i gefnogi myfyrwyr mewn caledi ariannol yn y Brifysgol drwy Gronfa Caerdydd. Mae Cronfa Caerdydd yn rhoi cymorth drwy gynorthwyo cannoedd o fyfyrwyr mewn angen ariannol i ariannu prosiectau academaidd ac allgyrsiol amrywiol ar draws y campws. Mae’n cefnogi gweithgareddau’r Brifysgol mewn pedwar maes eang: Rhoddion nad ydynt yn gyfyngedig, Ysgoloriaethau a bwrsariaethau myfyrwyr, Cyfleusterau Chwaraeon ac Undeb y Myfyrwyr a Llyfrgelloedd a Chyfleusterau’r Campws.

Mae cardiau Nadolig y Brifysgol yn costio 40c yr un a chost y calendrau yw £3. Mae’r ddau ar werth mewn allfeydd Gwasanaethau Graffig ar draws campws Parc Cathays. Gellir prynu calendrau hefyd o siop Uned y Myfyrwyr cyn bo hir, y Ganolfan Argraffu yn adeilad Undeb y Myfyrwyr ac ar-lein drwy’r Siop Alumni.

I archebu pecynnau o ddeg cerdyn Nadolig am £4.00 yr un cysylltwch â Clare Johnston, Gwasanaethau Graffig ar estyniad 74461 a/neu i drefnu archeb Oracle i’w anfon at INSRV Graphics ASSL.

Gellir prynu a darparu cardiau ag enw’r ysgol, adran, negeseuon a logo wedi eu hargraffu arnynt am gost ychwanegol o £73 am bob 500 cerdyn mewn un lliw. Codir tâl ychwanegol am ddau liw neu fwy, ynghyd â chost y cardiau.

Y dyddiad olaf a argymhellir gan wasanaeth y Post Brenhinol ar gyfer postio Dosbarth Cyntaf yw Dydd Mawrth 20 Rhagfyr o fewn y DU (mae dyddiadau rhyngwladol yn amrywio). Lle mae angen argraffu ychwanegol y dyddiad cau yw dydd Gwener 9 Rhagfyr. Anfonwch eich testun mewn neges e-bost at print@caerdydd.ac.uk a threfnwch eich archeb drwy Oracle i INSRV-PRINTING. Rhoddir prisiau ar gais os ffoniwch 029 2033 5350 neu anfonwch neges e-bost at print@caerdydd.ac.uk.

Argraffir cardiau Nadolig y Brifysgol ar bapur sydd wedi ei ailgylchu cant y cant yn unol ag ymrwymiad y Brifysgol i gynaliadwyedd.