Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cefnogi Zambia

05 Mawrth 2012

Supporting Zambia webYr Athro Judith Hall

Bydd y daith gerdded 33 milltir y mae mamau yn Zambia yn gorfod ei dioddef er mwyn cael gwasanaethau meddygol sylfaenol yn cael ei hailadrodd mewn ymgais i godi arian i wella safonau iechyd ar gyfer mamau a phlant yn Affrica.

Syniad gan un o brif ymgyrchwyr gofal iechyd y Brifysgol, yr Athro Judith Hall o’r Ysgol Feddygaeth, yw’r daith ar hyd Llwybr Taf. Sefydlwyd elusen Mamau Affrica gan yr Athro Hall i godi arian i liniaru’r caledi a ddioddefir gan famau yn Affrica.

Mae’r Athro Hall wedi recriwtio Cadeirydd Bwrdd Iechyd Caerdydd a’r Fro (BIP), David Francis, i arwain y daith gerdded i godi arian.

Bydd David yn treulio 28 Mawrth yn cerdded 33 milltir ar hyd Llwybr Taf o fan i’r gogledd o Ferthyr at y Senedd ym Mae Caerdydd, sef yr un pellter y mae’n rhaid i fenywod yn Zambia ei gerdded i gyrraedd canolfannau iechyd lle gallant eni eu babanod.

Bydd y Prif Weinidog, Carwyn Jones, yn croesawu David pan fydd yn cyrraedd y Senedd ar gyfer derbyniad i arddangos menter Go Zambia Mamau Affrica.

Dywedodd yr Athro Hall: "Mae taith gerdded 33 milltir, 33 person David wedi dal y dychymyg. Rwyf wrth fy modd bod David mor ymrwymedig i helpu Mamau Affrica - mae wir yn deall yr hyn rydym yn ceisio’i gyflawni a pham.

"Rydym eisiau adeiladu ystafelloedd dosbarth sy’n rhedeg ar ynni solar yn nhalaith Chongwe yn Zambia, ond maen nhw’n costio £4,000 yr un, felly mae pob ceiniog yn cyfrif.

"Byddant yn cynnwys cyfrifiaduron a atgyfnerthwyd a gaiff eu defnyddio i addysgu pawb sy’n ymwneud â gofalu am famau sâl, gan gynnwys y mamau eu hunain, gwirfoddolwyr, nyrsys, bydwragedd a meddygon. Bydd yr ystafelloedd dosbarth yn cael eu defnyddio gan blant ysgol hefyd, i’w haddysgu ynghylch gwyddoniaeth iechyd.

"Bydd yr ystafelloedd dosbarth yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau cymaint o bobl, felly rwy’n teimlo cyffro mawr ynghylch yr holl syniad," meddai.

Ar ôl ymgymryd â menter debyg yn 2010, pan gerddodd 26 milltir o gwmpas safleoedd y bwrdd iechyd, bydd her David ychydig yn wahanol eleni oherwydd y gobaith yw y bydd 32 cerddwr arall yn ymuno ag ef ar y ffordd.

Mae Go Zambia yn brosiect newydd a ddatblygwyd gan yr Athro Hall a fydd yn rhannu gwybodaeth arbenigol gyda rhanbarth Chongwe yn Zambia, i helpu lleihau marwolaethau ymysg mamau a phlant, hyrwyddo cynaliadwyedd amgylcheddol a sicrhau addysg gynradd gyffredinol.

Ar hyn o bryd mae’r Athro Hall yn arwain tîm bach o Gaerdydd i Zambia i gynnal asesiad o anghenion i helpu nodi’r prif feysydd lle gall gwybodaeth arbenigol Caerdydd fod o gymorth.

Dywedodd David Francis: "Ein nod yw cael 33 o bobl i gerdded y 33 milltir i godi arian ar gyfer gwaith Go Zambia Mamau Affrica.

"Rydym eisoes wedi cael cefnogaeth wych gan gydweithwyr yn y BIP, Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan, Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol Fetropolitan Caerdydd. Bydd Welsh Women Walking a Cherddwyr Caerdydd yn ymuno hefyd.

"Mae’n mynd i fod yn ddiwrnod caled ond rwy’n gobeithio y bydd yn gwneud i bawb ohonom feddwl am y caledi y mae’n rhaid i rai mamau ei ddioddef dim ond i gael gofal iechyd sylfaenol. Ac o leiaf bydd y llwybr yn mynd i lawr yr allt!"

I gefnogi’r Daith Gerdded, ewch i: www.justgiving.com/davidfrancis30

Dolenni Cysylltiedig

Yr Ysgol Feddygaeth

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro