Skip to content
Skip to navigation menu

English

Gwobrau Cynaliadwyedd

21 Mawrth 2013

Sustainability Awards

Ydych chi’n adnabod myfyriwr neu aelod o staff sy’n frwdfrydig dros yr amgylchedd ac sydd wedi helpu i godi ymwybyddiaeth am arferion cynaliadwy?

Bydd Gwobr Gynaliadwyedd newydd, sy’n cael ei lansio gan Megan David, Swyddog Lles a Chymuned Undeb y Myfyrwyr, yn gwobrwyo a chydnabod y gwaith rhagorol y mae myfyrwyr a staff yn ei wneud tuag at greu mudiad amgylcheddol ar draws y campws.

Gwahoddir holl aelodau cymuned y Brifysgol i enwebu eu cydfyfyrwyr neu gydweithwyr ar gyfer y gwobrau. Efallai eich bod yn adnabod aelod o staff neu fyfyriwr sydd wedi dangos ymrwymiad eithriadol i’r amgylchedd; rhywun sydd wedi eich ysbrydoli chi o ganlyniad i’w gwaith rhagorol ym maes cynaliadwyedd; neu sydd wedi arddangos brwdfrydedd dros brosiectau amgylcheddol, gan weithio ar fentrau lleol, cenedlaethol neu ryngwladol.

Y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau yw dydd Mawrth 30 Ebrill 2013, a gellir eu cyflwyno yma: http://www.cardiffstudents.com/news/article/6013/Sustainability-Awards/

Dywedodd Megan David, "Nod y gwobrau hyn yw hyrwyddo arloesedd a rhagoriaeth mewn arferion cynaliadwy, gwaith academaidd neu ymgysylltu â’r gymuned, trwy gydnabod ac anrhydeddu’r myfyrwyr a’r staff hynny sy’n dangos esiampl dda yn y maes.

"Gobeithiaf, trwy ymsefydlu cynaliadwyedd yn ein gweledigaeth fel Prifysgol ac Undeb Myfyrwyr, y bydd yr enillwyr a ddewisir ar gyfer y gwobrau hyn yn arddangos arweinyddiaeth, gan eu bod wedi llwyddo i gyflawni canlyniadau dangosadwy trwy arloesedd, ymgysylltiad ac ymrwymiad i greu Prifysgol sy’n canolbwyntio mwy ar yr amgylchedd."

Bydd yr enillwyr yn cael eu dewis gan uwch aelodau staff y Brifysgol ac ymddiriedolwyr Undeb y Myfyrwyr.

Dolenni cysylltiedig

Wythnos Gynaliadwyedd

Undeb y Myfyrwyr

 

Tags