Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cynaliadwyedd yn Dubai

14 Mai 2008

Mae partneriaeth sy’n gyfrifol am gynllunio adeilad aml-lawr cynaliadwy arloesol yn Dubai wedi derbyn cydnabyddiaeth Gwobrau Arloesi Prifysgol Caerdydd.

Mae Ysgol Pensaernïaeth Cymru y Brifysgol ynghyd ag Atkins Middle East wedi derbyn Gwobr Arloesi 2008 am Gydweithio Cynnar am eu cynllun ar gyfer adeilad aml-lawr, gollyngiad isel, ynni isel, yn yr Emiraethau Arabaidd Unedig.

Ynghyd â Phrifysgol Bolytechnig Hong Kong, mae’r partneriaid wedi gweithio fel tîm cynllunio integredig i gynhyrchu cyfres o opsiynau cynllunio ar gyfer y gwasanaethau allanol ac amgylcheddol, gan ddefnyddio modelu cyfrifiadurol blaengar sy’n seiliedig ar ymchwil. Cafodd pob opsiwn ei fformiwleiddio a’i brofi cyn i’r cynllun terfynol gael ei ddewis.

Canlyniad y cydweithio yw Tŵr Goleudy’r DIFC, adeilad 65 llawr o’r radd flaenaf sy’n defnyddio cyfuniad o leihau’r galw am ynni ac adnoddau ynni adnewyddadwy i leihau’r defnydd ynni gan 60%, o’i gymharu ag adeilad aml-lawr safonol. Mae tri thyrbin gwynt mawr wedi eu hintegreiddio i mewn i’r adeilad ar lefel uchel ac yn cyfrannu at y cynllun ynni isel.

Arweiniwyd cyfraniad academaidd y prosiect gan Yr Athro Phil Jones, Pennaeth Ysgol Pensaernïaeth Cymru. Dywedodd: "Mae’r prosiect yn enghraifft ragorol o sut y gellir defnyddio ymchwil gynllunio i gynnig tystiolaeth yn seiliedig ar berfformiad o gynllunio adeiladau carbon isel."

Mae’r atebion arloesol a archwiliwyd ar gyfer cynllunio adeiladau cynaliadwy, ynghyd â dulliau gweithredu’r prosiect cydweithredol hwn bellach yn cael eu hystyried ar gyfer prosiectau carbon isel eraill yn y Dwyrain Canol.

Mae Gwobrau Arloesi Prifysgol Caerdydd yn dathlu’r llwyddiant parhaol a’r cydweithrediadau amrywiol sy’n dangos y manteision a ddaw wrth i ddiwydiant a’r byd academaidd gydweithio.

Noddwyd gwobrau eleni gan BioFusion a Geldards. Dywedodd Ceri Delemore, un o Bartneriaid Geldards LLP: "Mae Geldards wrth eu bodd yn parhau i gefnogi’r gwobrau hynod lwyddianus hyn sy’n dangos yn glir y manteision a ddaw wrth i ddiwydiant a’r byd academaidd weithio mewn partneriaeth.

Yr hyn sy’n gyffredin i bob un o’r prosiectau a enillodd wobrau yw’r ffordd mae cydweithio wedi bod o fudd i bob un a gymerodd ran – mae wir yn fater o "gyfnewid gwybodaeth" yn hytrach na’r dull un ffordd o "drosglwyddo gwybodaeth".

Ewch i wefan y Brifysgol yfory am ymdriniaeth bellach o’r partneriaid buddugol.

Newyddion Cysylltiedig