Skip to content
Skip to navigation menu

English

Ysgol haf gwyddor cynaliadwyedd

09 Ebrill 2013

Sustainability Science

Mae’r Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy yn lansio ysgol haf gwyddor cynaliadwyedd newydd i’w chynnal ym mis Mehefin 2013.

Bydd yr ysgol haf, sy’n fenter ar y cyd â Choleg Graddedigion y Brifysgol, yn darparu fforwm hyfforddiant ymchwil unigryw ar gyfer ymchwilwyr doethurol ac ôl-ddoethurol rhyngddisgyblaethol ym maes gwyddor cynaliadwyedd a gwneud mannau.

Fe’i cynhelir rhwng 24 a 28 Mehefin, a bydd y rhaglen wythnos o hyd yn rhoi profiad o ymchwil o ansawdd uchel sy’n cael ei chynnal ar gynaliadwyedd ar draws y gwyddorau i fyfyrwyr PhD, yn ogystal â’r cyfle i ddysgu o’r profiadau ymchwil ac ymarferion hyn. Byddant hefyd yn gallu rhannu profiadau cyffredin mewn ymchwil ac ysgrifennu a thrafod y cyfleoedd a’r heriau ar gyfer cyflawni dull mwy cydgysylltiedig o wella lles cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol cymdeithas.

Y nod yw gwasanaethu ystod eang o ddiddordebau a chynlluniau gyrfa myfyrwyr, nid dim ond y rhai sy’n ystyried eu bod yn gweithio ym maes cynaliadwyedd. Er enghraifft: efallai y byddai gwyddonydd cymdeithasol eisiau gwybod pa offer a mesurau sy’n asesu orau'r rhyngweithio presennol rhwng pobl a’u hamgylcheddau naturiol, ac y gellir eu defnyddio hefyd at ddibenion rhagfynegol. Neu efallai y byddai biolegydd eisiau deall sut y caiff gwyddoniaeth ei defnyddio wrth lunio polisïau, sut rydym yn adeiladu modelau, sut rydym yn craffu arnynt, a sut y gallai ac y dylai gwneuthurwyr polisïau eu defnyddio.

Bydd sesiynau’r Ysgol Haf yn gymysgedd o sgyrsiau anffurfiol, gweithdai, trafodaethau grŵp a chyflwyniadau a byddant yn cynnwys y themâu canlynol:

  • Gwyddor Cynaliadwyedd a gwneud mannau: cyflwr presennol y gelfyddyd a safbwyntiau beirniadol gyda Terry Marsden.
  • Cyflwyno ac arddangos Dadansoddiad Rhwydwaith Dylunio Gofodol (sDNA) gan Crispin Cooper.
  • Cyflwyniad i lywodraethu trefol ar gyfer diogelwch bwyd gyda Roberta Sonnino ac Ana Moragues Faus
  • Iechyd a chymunedau cysylltiedig gyda Yi Gong
  • Llywodraethu addasol ac arloesi cymdeithasol ar gyfer trawsnewidiadau ecolegol gydag Abid Mehmood a Susan Baker
  • Gwyddoniaeth a pholisi cyhoeddus: llywodraethu risgiau amgylcheddol gyda Brian MacGillivray
  • Ymchwil gydweithredol: dulliau a defnyddiau. Ffocws undydd ar ddulliau cyfranogol gyda Leanne Cullen-Unsworth ac Alex Franklin
  • Ecosystemau a Phobl gydag Isabelle Durance
  • Ontolegau, epistemolegau ac ymarferion ar gyfer gwyddor cynaliadwyedd a gwneud mannau gyda Terry Marsden

Mae rhagor o wybodaeth a manylion ynghylch sut i gofrestru ar gyfer yr ysgol haf ar gael yma.

Dolenni cysylltiedig

Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy

Coleg Graddedigion y Brifysgol