Skip to content
Skip to navigation menu

English

Adeilad cynaliadwy

27 Tachwedd 2009

Members of the project team prepare to test the strength of the vault

Mae’n bosibl bod prosiect myfyrwyr yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru wedi datgelu’r ateb ar gyfer adeiladu mwy cynaliadwy.

Bob blwyddyn mae’r Ysgol yn cynnal rhaglen Vertical Studio gan roi’r cyfle i fyfyrwyr Blwyddyn Gyntaf ac Ail Flwyddyn pensaernïaeth i weithio gyda’i gilydd ar brosiectau ymarferol.

Un o’r cynigion ar gyfer eleni oedd profi cryfder strwythurol cywarch/calch, sy’n adnabyddus am ei nodweddion thermal uchel. Dengys y canlyniadau ddefnydd pasiol y deunydd mewn adeiladu cynaliadwy.

Dan oruchwyliaeth y pensaer David Lea, tiwtor y prosiect, dyluniodd naw o fyfyrwyr gladdgell cywarch/calch yn Adeilad Bute. Yn ystod Wythnos Cynaliadwyedd, rhoddodd y tîm brawf ar gryfder y gladdgell drwy ei llwytho â’r hyn oedd gyfwerth â 1.5 o dunelli o bwysau, digon i gwrdd â’r Rheoliadau Adeiladu presennol.

Perfformiodd y gladdgell yn well na’r disgwyl ac ni wnaeth dorri yn ystod y profi. Cynhaliwyd y rhan hon o’r prosiect gan yr Athro Abid Abu-Tair a’r Dr John Kinuthia, peirianwyr strwythurol o Brifysgol Morgannwg, sy’n dadansoddi’r canlyniadau ac yn paratoi adroddiad ar hyn o bryd.

Wrth drafod y prosiect, dywedodd David Lea: "Mae ffurf hynafol y gladdgell yn galw i gof amser pan oedd un defnydd yn ddigonol ar gyfer creadigrwydd ac yn rhoi symlrwydd y gellid bod yn sylfaen ar gyfer ffordd fwy priodol o adeiladu ar adeg pan mae adnoddau’r byd yn wynebu bygythiadau digynsail."

Cydnabu Sylvia Harris, Cynrychiolydd Gwybodaeth a Llyfrgell Ysgol Pensaernïaeth Cymru, ymrwymiad y rhai hynny sydd ynghlwm â’r gwaith adeiladu: "Ni fyddai adeiladau’r gladdgell wedi bod yn bosibl heb waith caled y myfyrwyr, a chefnogaeth cydweithwyr yn yr adran Ystadau, a roddodd y gofod i ni yn Adeilad Bute ar gyfer ei adeiladu."

Denodd y prosiect gryn ddiddordeb ac fe’i cefnogwyd yn hael gan gwmnïau lleol, yn cynnwys Machine Mart, Hire Station Cardiff, a Jewson Cyfyngedig; darparodd pob un ohonynt offer a chyfarpar. Rhoddwyd y cywarch/calch gan Hempcrete a chyflenwyd yr estyllod toeon cedrwydd gan Loft-Shop.

Tags