Skip to content
Skip to navigation menu

English

Sut ydym ni’n dysgu i fod yn grefyddol?

07 Tachwedd 2013

Hadyn Ellis web

Mae Mwslemiaid yn y DU yn pasio eu ffydd i’r genhedlaeth nesaf yn fwy effeithiol na grwpiau crefyddol eraill, yn ôl llyfr newydd gan ymchwilwyr Caerdydd.

Muslim Childhood yw astudiaeth gyntaf o feithrin crefyddol ymhlith plant Mwslimaidd oedran ysgol gynradd.

Mae ymchwil flaenorol yn bodoli ar ieuenctid Mwslimaidd, ond nid ar gyfer y grŵp oedran hwn (12 oed ac iau) sydd wedi canolbwyntio’n benodol ar ddysgu crefydd.

Mae’r llyfr yn tynnu ar astudiaeth o 60 o deuluoedd Mwslimaidd mewn un ddinas Brydeinig, a bywydau plant Mwslimaidd yn y teuluoedd hynny, o gartref y teulu i fosgiau a sefydliadau crefyddol eraill, yr ysgol a rhwydweithiau cymdeithasol ehangach.

Dywedodd y prif awdur, yr Athro Jonathan Scourfield, o Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol: "Mae’r llyfr hwn yn ymwneud â chymdeithasoli crefyddol bob dydd Mwslemiaid Prydeinig cyffredin o blant yn eu plentyndod cynnar a chanol. Yr hyn a’m synnodd fwyaf o’n hymchwil oedd, er bod poblogaeth Mwslemiaid Prydain yn amrywiol, o ran cefndir ethnig, dosbarth cymdeithasol ac ysgol o feddwl, mae rhai traddodiadau pwysig o ran addysgu plant am Islam sy’n gyffredin i grwpiau gwahanol. Gellir dadlau bod mwy yn uno grwpiau gwahanol o Fwslemiaid nag sy’n eu gwahanu, o ran magu plant yn Fwslemiaid."

Cyhoeddir Muslim Childhood gan Gwasg Prifysgol Rhydychen. Awduron y llyfr oedd yr Athro Sophie Gilliat-Ray ac Asma Khan o Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd y Brifysgol a Sameh Otri, Caplan Mwslimaidd yng Nghaerdydd. Ariannwyd yr ymchwil ar y cyd gan Gyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau, a’r Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol, fel rhan o’r rhaglen ‘Crefydd a Chymdeithas’.

Dolenni cysylltiedig

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Yr Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd