Skip to content
Skip to navigation menu

English

Swydd Cynghori Busnes i Ddeon

07 Chwefror 2011

Yr Athro George BoyneYr Athro George Boyne

Penodwyd yr Athro George Boyne, Deon Ysgol Fusnes Caerdydd, yn aelod o Grŵp Cynghori Busnes Ysgrifennydd Gwladol Cymru.


Sefydlwyd y Grŵp gan Ysgrifennydd Cymru, Cheryl Gillan, i archwilio’r amgylchedd busnes yng Nghymru ac i wrando ar farn arweinwyr busnes yng Nghymru. Bydd yr wybodaeth yn cael ei bwydo i Grŵp Cynghori Busnes y DG sy’n cael ei gadeirio gan y Prif Weinidog

Mae’r Athro Boyne yn eistedd ochr yn ochr â chynrychiolwyr o bob rhan o’r sbectrwm busnes yng Nghymru, gan gynnwys David Rosser, CBI Cymru; Russell Lawson, Ffederasiwn Busnesau Bach Cymru; Steve Thomas, Airbus; a Graham Hillier, Toyota.

Dywedodd Mrs Gillan: "Ni allai ffurfio’r grŵp hwn fod wedi digwydd ar adeg fwy tyngedfennol, yn dilyn ffigurau diweddar sy’n cadarnhau fod Cymru erbyn hyn ymhellach y tu ôl i weddill y DG o ran ffyniant a bod llawer o'r ardaloedd tlotaf yn y DG yn dal i fod yng Nghymru.

"Mae’r Grŵp Cynghori Busnes yn golygu y gallaf drafod sut mae busnesau Cymru’n ymdopi ‘yn y fan a’r lle’, ac mae’n rhoi cyfle i bobl fusnes rannu materion sy’n dylanwadu ar yr economi yng Nghymru ac yn cael effaith uniongyrchol arnynt mewn busnes."

Dywedodd yr Athro George Boyne: "Mae hwn yn gyfle pwysig i gyfrannu at ddatblygu diwastraff, ac i gynnig syniadau a thystiolaeth a all helpu i wella perfformiad sefydliadau yng Nghymru."

Mae cyfarfod nesaf y Grŵp Cynghori Busnes i fod i gael ei gynnal ym mis Mawrth.

Dolenni perthynol

Tags