Skip to content
Skip to navigation menu

English

Mynd i’r afael ag anhwylderau hwyliau

05 Mai 2011

Llun o’r Athro Craddock (canol) yn ystod ei ymweliad â TokyoLlun o’r Athro Craddock (canol) yn ystod ei ymweliad â Tokyo

Sefydlwyd rhwydwaith cyntaf Siapan o wyddonwyr, llunwyr polisi a chleifion blaenllaw sydd â diddordeb mewn cael dealltwriaeth well o anhwylderau hwyliau, eu trin a’u newid, yn dilyn ymweliad gan arbenigwyr y Brifysgol.

Bydd y rhwydwaith, sydd wedi’i fodelu ar y Rhwydwaith Ymchwil Anhwylder Deubegwn (BDRN) llwyddiannus, wedi’i arwain gan yr Athro Nick Craddock, Ysgol Feddygaeth – yn helpu dod ag ymchwilwyr sy’n ymchwilio i achosion gwaelodol anhwylderau hwyliau at ei gilydd.

Dywedodd yr Athro Craddock, "Mae llawer o sylw’r byd wedi bod yn iawn i ganolbwyntio ar y Tsunami diweddar yn Siapan a’r effaith ddifrodus y mae hyn wedi’i chael ar eu gwlad.

"Mae goblygiadau’r digwyddiad trychinebus hwn yn rhoi ffocws ar yr angen am gymorth ychwanegol ar gyfer y bobl hynny yn y wlad sy’n dioddef neu a allai ddioddef ag anhwylderau hwyliau yn y dyfodol.

"Mae cyfres o heriau arwyddocaol eisoes wedi bod yn Siapan – a’r mwyaf nodedig yw’r nifer uchel o hunanladdiadau ymhlith dynion. Trwy sefydlu rhwydwaith o arbenigwyr – o’r byd academaidd, y llywodraeth a’r dioddefwyr eu hunain, bydd hyn yn rhoi ffocws ac ysgogiad ychwanegol ar gyfer mynd i’r afael â’r problemau hyn."

Sefydlwyd y grŵp hwn yn dilyn ymweliad arbenigwyr Caerdydd â Siapan, wedi’i drefnu gan Lysgenhadaeth Prydain. Yn ystod y daith, ymwelodd yr Athro Craddock, yr Athro Michael O’Donovan a Dr Ian Jones o Ysgol Feddygaeth Prifysgol Caerdydd, â Tokyo i gymryd rhan yng Ngweithdy Anhwylder Hwyliau Siapan.

Daeth y Gweithdai ag arbenigwyr ym maes anhwylderau hwyliau at ei gilydd, yn cynnwys gwyddonwyr, y cyfryngau ac uwch ymgynghorwyr y llywodraeth. Cyflwynodd y tri ddarlithoedd a sgyrsiau ar eu hymchwil i anhwylderau hwyliau a phwysigrwydd creu rhwydwaith i helpu sicrhau newid.

Ychwanegodd yr Athro Craddock: "Mae’n rhoi boddhad i wybod bod y gwaith rydyn ni wedi’i wneud yma yng Nghaerdydd yn helpu dylanwadu ar lunwyr polisi yn Siapan.

"Roedd ein hymweliad diweddar yn gyfle delfrydol i rannu ein gwybodaeth a’n profiad, a fydd, gobeithio, yn helpu dylanwadu ar benderfyniadau ynglŷn â’r ffordd y caiff anhwylderau hwyliau eu gweld a’u trin yn y dyfodol."

Dolenni cyswllt: