Skip to content
Skip to navigation menu

English

Mynd i’r afael â Phen y Fan

20 Ebrill 2012

Tackling Pen Y Fan- webPennawd llun: Aelodau’r tîm ar daith ymarfer ym Mhen y Fan ym mis Ionawr 2012

Bydd pobl ifanc â nam ar eu golwg yn ymuno â myfyrwyr optometreg o’r Brifysgol i ddringo un o fynyddoedd mwyaf eiconig Cymru.

Ar ddydd Sadwrn 21 Ebrill 2012, bydd 10 myfyriwr o Ysgol Optometreg a Gwyddorau’r Golwg y Brifysgol yn ymuno â chwe aelod o UCAN Productions – sef mudiad sy’n creu cyfleoedd i bobl ifanc â nam ar eu golwg - i ddringo Pen y Fan, y copa uchaf ym Mannau Brycheiniog.

Bydd y llwybr pedair milltir o hyd yn mynd â’r grŵp i 2907 troedfedd uwchben lefel y môr. Yn ogystal â chodi ymwybyddiaeth am nam ar y golwg, bydd y tîm hefyd yn codi arian i helpu staff a myfyrwyr yr Ysgol i ddarparu profion llygaid a sbectolau am ddim i bobl ym Moldofa fel rhan o daith i’r ardal ym mis Gorffennaf.

Dywedodd Dr Tom Margrain o’r Ysgol, a fydd yn cymryd rhan yn y daith: "Amcangyfrifir bod 153 miliwn o bobl ledled y byd â nam ar eu golwg, yn syml oherwydd nad ydynt yn berchen ar sbectol.

"Mae’r daith hon yn rhan o brosiect a sefydlwyd yn yr Ysgol, sydd wedi bod yn mynd am 11 mlynedd, ac mae wedi cyrraedd dros 12,500 o bobl a oedd ag angen dybryd am sbectol. Mae unrhyw sbectolau sydd eu hangen yn cael eu rhoi am ddim, felly eleni mae angen codi £3300 i dalu’r costau, a’r bwriad yw rhoi profion golwg i dros 1500 o bobl dlawd mewn ardaloedd lle na fyddai profion golwg ar gael o gwbl fel arfer."

Mae UCAN Productions yn sefydliad nid-er-elw sy’n gweithio mewn partneriaeth â RNIB Cymru. Mae’n rhoi mynediad at y celfyddydau i blant â nam ar eu golwg yng Nghymru i helpu i roi hwb i’w hyder a’u hunan-barch ac i herio canfyddiadau pobl sy’n gallu gweld.

Gellir cyfrannu arian nawdd drwy siec yn ysgrifenedig at "Returning Vision Moldova 2012", gan ei hanfon i’r Ysgol Optometreg a Gwyddorau’r Golwg, Prifysgol Caerdydd, CF24 4LU dan ofal Helen Peregrine. Fel arall, gallwch gysylltu â Helen drwy peregrineh@caerdydd.ac.uk am fanylion pellach.

Dolenni cysylltiedig

Yr Ysgol Optometreg a Gwyddorau'r Golwg