Skip to content
Skip to navigation menu

English

Mynd i’r afael ag arteithio

29 Mawrth 2011

Professor Malcolm EvansYr Athro Malcolm Evans

Bydd un o arbenigwyr blaenllaw y DU ar fesurau i atal arteithio yn traddodi darlith gyhoeddus wythnos nesaf (dydd Iau 7 Ebrill) i ystyried mesurau newydd i fynd i’r afael â cham-drin.

Mae Malcolm Evans yn Athro Cyfraith Ryngwladol Gyhoeddus ym Mhrifysgol Bryste ac yn arbenigwr hawliau dynol rhyngwladol, ym maes atal arteithio’n benodol.

Mae gan yr Athro Evans arbenigedd penodol yn ymarfer y Pwyllgor Ewropeaidd er Atal Arteithio (CPT) ac mae’n Gadeirydd Is-bwyllgor y Cenhedloedd Unedig er Atal Arteithio (SPT) - corff unigryw y Cenhedloedd Unedig sy’n cynnwys deg o arbenigwyr unigol, o dan Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig yn Erbyn Arteithio.

Mae’r Pwyllgor yn ymweld yn rheolaidd â mannau amddifadus o ryddid sydd dan awdurdodaeth a rheolaeth y gwladwriaethau.

Bydd darlith yr Athro Evans yn canolbwyntio ar y cefndir i waith yr SPT a’r modd y mae’n ceisio mynd i’r afael ag arteithio a cham-drin ledled y byd.

Mae’r Athro Evans hefyd yn aelod o Banel Ymgynghorol OSCE ar Ryddid Crefydd a Chredo; Pwyllgor Cyfraith ac Arfer Hawliau Dynol yr ILA; a Bwrdd Rheoli’r Gymdeithas er Atal Arteithio.

Mae’r ddarlith wedi’i threfnu gan Grŵp Ymchwil Materion Rhyngwladol yr Ysgol Astudiaethau Ewropeaidd - fforwm rhyngddisgyblaethol i bawb sydd â diddordeb mewn materion y byd a materion rhyngwladol, a man cyfarfod deallusol ar gyfer ysgolheigion, ymarferwyr a grwpiau cymunedol, ac mae’n cynnig y cyfle i fynd y tu hwnt i ffiniau disgyblaethol.

Mae’r ddarlith yn cael ei thraddodi ddydd Iau 7 Ebrill yn y Deml Heddwch, Parc Cathays.

Mae lleoedd yn gyfyngedig. Gall unrhyw un sydd â diddordeb mewn mynychu’r digwyddiad neu unrhyw un a hoffai gael mwy o wybodaeth gysylltu â: Jenny Hulin, Swyddog Ymchwil Ôl-raddedig, drwy anfon e-bost i: Euros-pgr@Caerdydd.ac.uk neu ffoniwch: 029 2087 4885.

Dolenni

Tags