Skip to content
Skip to navigation menu

English

Taclo’r Prifysgolion

30 Ebrill 2012

Tackling Varsity pic - webHyfforddwr Gleision Caerdydd, Gareth Baber (yn y canol) yn helpu i hyfforddi sgwad Caerdydd

Cyn brwydr y Prifysgolion gydag Abertawe ar 2 Mai, mae tîm Rygbi’r Brifysgol wedi cael hwb gan dîm Gleision Caerdydd.

Roedd Sam Warburton a Jamie Roberts, y ddau yn aelodau o’r Gleision ac yn rhan o sgwad Cymru a enillodd Camp Lawn y Chwe Gwlad, ynghyd â’r hyfforddwyr Gareth Baber a Justin Burnell, mewn sesiwn hyfforddi gyda’r tîm, yn rhannu eu cyngor a’u profiad gyda thîm y Brifysgol.

Disgwylir i dros 30,000 o fyfyrwyr annog Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol Abertawe wrth iddynt frwydro yn Stadiwn y Mileniwm am Gwpan Prifysgolion Cymru. Mae Caerdydd yn gobeithio adennill eu safle ar ôl colli i Abertawe yn y ddwy frwydr ddiwethaf rhwng y Prifysgolion.

Tra’n siarad yn ystod y sesiwn hyfforddi, dywedodd Jamie Roberts sy’n fyfyriwr meddygaeth ym Mhrifysgol Caerdydd, ac yn chwaraewr o fri i’r Gleision, Cymru a’r Llewod: "Mae Gêm y Prifysgolion ar y brîg yng ngyrfa chwaraeon llawer o chwaraewyr y brifysgol ac ni fydd 99% ohonynt yn cael y cyfle i chwarae yn Stadiwm y Mileniwm byth eto, felly mae’n uchafbwynt go iawn iddynt ac yn achlysur arbennig dros ben.

"Rwy’n siwr nad oes angen unrhyw ysbrydoliaeth ar y bechgyn i chwarae ar y darn o dir sanctaidd hwn, mae’n gyfle gwych iddynt, a dylent wneud y gorau o’r cyfle hwn. Mae’n amlwg yn gystadleuol dros ben gyda’r bechgyn hyn yn rhoi llawer o ymdrech yn eu i’w gweithgareddau allgyrsiol, yn ogystal â’r brifysgol, a gobeithio y byddant yn cael ei gwobr drwy drechu’r gelyn ar ddiwrnod y Prifysgolion."

Dyma’r ail flwyddyn y cynhaliwyd y gêm yn Stadiwm y Mileniwm ac mae’r dorf yn cael gwledd o eitemau i’w cynhesu i’r hwyl a chystadleuaeth dawnsio codi hwyl ar hanner amser rhwng y Snake Charmers o Gaerdydd a’r Sirens o Abertawe.

Gan gynnig ei brofiad arbenigol i dîm Caerdydd, dywedodd Capten Cymru, Sam Warburton: "Rwyf wedi bod i Gemau’r Prifysgolion nifer o weithiau ac roeddwn yn credu bod y safon yn wych. Mae’n beth rhagorol i’r myfyrwyr ac rwy’n cofio i Seren y Gêm y llynedd gael pobl yn curo ar ei ddrws a chynig cytundebau proffesiynol iddo yn dilyn y gêm.

"Mae’n llwyfan ardderchog i’r myfyrwyr ac yn rhywbeth na fydd llawer ohonynt yn cael cyfle i’w brofi byth eto, a dyma beth sydd yn ei wneud mor unigryw. Mae’n gyfle arbennig o brin i gael chwarae ar y cae hwn. Fy nghyngor i fyddai ei thrin fel unrhyw gêm arall. Rwy’n credu os y byddant yn dechrau meddwl amdani fel y gêm fwyaf y byddant yn ei chwarae eleni yna byddant o bosibl yn gorwneud pethau ac yn methu chwarae eu gêm naturiol."

Y gêm rygbi rhwng y Prifysgolion yn Stadiwm y Mileniwm yw’r diweddglo i ddiwrnod o weithgareddau chwaraeon gyda myfyrwyr o brifysgolion Caerdydd ac Abertawe yn cystadlu mewn dros 20 o wahanol chwaraeon am Darian y Prifysgolion.

Mae’r gêm yn Stadiwm y Mileniwm yn dechrau am 7.30pm nos Fercher 2 Mai. Pris y tocynnau ar gyfer yr achlysur yn Stadiwm y Mileniwm yw £10 ac maent ar gael o www.welshvarsity.com