Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Pensaerniaeth

Indian temple icon India: the Art of the Temple

13/10/2010

Architecture professor creates animation for international exhibition

Model wearing a dress from the range Frocks from rocks

05/10/2010

Nature and technology produce unique Cardiff designs

Nomadic Allotment frame Rhandiroedd symudol

30/06/2010

Gallai rhandiroedd nomadig gynnig yr ateb i ddiffyg mannau gwyrdd

Carwyn Jones Prif Weinidog Cymru yn ymweld â Phrifysgol Caerdydd

15/06/2010

Carwyn Jones AC yn cael sesiwn holi ac ateb gyda’r myfyrwyr

Icebergs Newid yn yr hinsawdd yn dal yn uchel ar agenda’r cyhoedd

11/06/2010

Astudiaeth newydd yn datgelu agwedd y cyhoedd tuag at newid yn yr hinsawdd

Business opportunities in Low Carbon Business opportunities in Low Carbon

12/05/2010

Networking event reveals how Welsh industry can benefit from low-carbon economy

Quality communities Quality communities

22/04/2010

Public lecture urges us to aim higher

Ai waliau a thoeon yw’r ateb i ddyfodol carbon isel? Ai waliau a thoeon yw’r ateb i ddyfodol carbon isel?

12/04/2010

Canolfan ymchwil y Brifysgol i drawsnewid waliau a thoeon o fod yn ddefnyddwyr ynni i fod yn gynhyrchwyr ynni

Mapiau ‘gwrando’ newydd yn ysgogi sgwrsio Mapiau ‘gwrando’ newydd yn ysgogi sgwrsio

11/03/2010

Meddalwedd arloesol sydd wedi’i chynllunio i wella’r dylunio acwstig ar ofodau dan do.

Adeilad cynaliadwy Adeilad cynaliadwy

27/11/2009

Prosiect Vertical Studio yn archwilio nodweddion strwythurol cywarch/calch

Lleihau allyriadau carbon Cymru Lleihau allyriadau carbon Cymru

02/10/2009

Ysgol Pensaernïaeth Cymru yn arwain ymgyrch ariannu Ewropeaidd gwerth £34m

Celebrating Welsh architecture Celebrating Welsh architecture

22/09/2009

Official history of The Welsh School of Architecture unveiled

David Jenkins, Director Coed Cymru (left) with Mr Phil Jayne, Chairman, Coed Cymru 2009 Innovation Prize

05/05/2009

Watch footage of the sustainable housing collaboration

Janet Peters and Carol Vorderman Meithrin dysgu ac ymchwil

27/03/2009

Carol Vorderman yn helpu i lansio Llyfrgell Trevithick wedi’i hailgynllunio

Cityscapers: Cardiff Chimera2020 Dinasoedd y dyfodol

27/03/2009

Golwg o Gaerdydd yn 2020

American Flag Prifysgol Caerdydd yn mynd i America

06/03/2009

Academyddion o’r Brifysgol yn cyflwyno neges cynaliadwyedd i Wythnos Cymru 2009

Lord Mandelson makes a point on his visit to the School of Engineering Y Gweinidog Busnes yn cael cipolwg ar ymchwil gynaliadwy

16/01/2009

Caerdydd yn ymuno â Rhaglen Arloesedd Blaenau’r Cymoedd

Cais yr Ysgol Pensaernïaeth am ddatblygiad cynaliadwy Cais yr Ysgol Pensaernïaeth am ddatblygiad cynaliadwy

25/11/2008

Hysbysu busnesau am agweddau newydd at adeiladu

Building Futures

21/11/2008

A chance to view research by the Welsh School of Architecture

New high-profile lecture series launches at the University

18/11/2008

125 Anniversary Lecture Series begins this week