Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Arts, Humanities & Social Sciences

School project Ffurfio Cymunedau’r Presennol a’r Gorffennol

07/02/2013

Prosiectau treftadaeth yn buddsoddi mewn cymunedau ac yn helpu i godi uchelgais

Dorian Grey The Picture of Dorian Gray

07/02/2013

Myfyriwr Caerdydd yn rhoi bywyd cerddorol i nofel enwog

ESRC logo Connecting Welsh communities

24/01/2013

£2.4M to engage communities in key decisions

Wind turbine Datganoli yw’r grym sy’n gyrru’r agenda ynni adnewyddadwy yn y DU

24/01/2013

- Yr Alban yn arwain y ffordd o ran defnyddio ynni adnewyddadwy, o flaen Gogledd Iwerddon a Chymru

Written word in the digital age Written word in the digital age

23/01/2013

Ground-breaking collaborations explore new ways to deliver content

Adam Thorpe Fy nosweithiau gydag Emma B

17/01/2013

Yr awdur Adam Thorpe yn trafod ei gyfieithiad o Madame Bovary

Musikverein Vienna, home to the Vienna Philharmonic Orchestra Cerddoriaeth yn Fienna

16/01/2013

Arian Leverhulme i gynhyrchu cofnod hanesyddol

In Vitro Meat: Fad or the future? In Vitro Meat: Fad or the future?

16/01/2013

In Vitro Meat, where muscle tissue is grown from cells in laboratories, to eat as food, is attracting global attention.

Gwobrau Archaeolegol Gwobrau Archaeolegol

15/01/2013

Dinas Goll y Lleng wedi’i henwebu ar gyfer gwobr

Grymuso cymunedau newyddion lleol Grymuso cymunedau newyddion lleol

14/01/2013

Canolfan Newyddiaduraeth Gymunedol yn llywio’r diwydiant tuag at ddyfodol digidol a hyperleol

World-leading Masters in Education module launched World-leading Masters in Education module launched

10/01/2013

Education Minister welcomes first cohort of teachers to flagship Masters programme

Cardiff on University Challenge Cardiff dream team to take University Challenge

20/12/2012

A select team of distinguished Cardiff University alumni will battle for intellectual superiority in a pre-recorded University Challenge Christmas special.

Yr Athro Terry Threadgold Hwyl fawr ... Yr Athro Terry Threadgold

18/12/2012

Mae’r Athro Terry Threadgold, Dirprwy Is-Ganghellor ar gyfer Staff ac Amrywiaeth a Phennaeth dros dro’r Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd yn ymddeol ar ddiwedd y flwyddyn. Yma, mae hi’n edrych yn ôl ar uchafbwyntiau ei gyrfa ac mae’n dweud wrthym beth fydd hi’n gweld ei eisiau fwyaf am Gaerdydd.

East meets West East meets West

13/12/2012

School of Music hosts talented Singaporean music students

Amsterdam yn cael cymorth Caerdydd er mwyn mynd i’r afael â thrais Amsterdam yn cael cymorth Caerdydd er mwyn mynd i’r afael â thrais

10/12/2012

Mewn ymgais i leihau ymddygiad treisgar, mae llywodraeth yr Iseldiroedd wedi mabwysiadu model atal trais a ddyluniwyd gan y Brifysgol.

Gwella safonau Cymraeg yn yr ystafell ddosbarth Gwella safonau Cymraeg yn yr ystafell ddosbarth

07/12/2012

Cyfranogwyr yn y Cynllun Sabothol Cymraeg yn cael eu cydnabod am eu cyflawniadau.

Cydnabod rhagoriaeth academaidd Cydnabod rhagoriaeth academaidd

07/12/2012

Penodi ysgolhaig o Gaerdydd yn Academydd Academi’r Gwyddorau Cymdeithasol

Newyddiaduraeth gymunedol – bod yn rhan ohoni Newyddiaduraeth gymunedol – bod yn rhan ohoni

07/12/2012

Galluogi a grymuso cymunedau

Prifysgol yn derbyn clod am gymorth clwb gwaith cartref Prifysgol yn derbyn clod am gymorth clwb gwaith cartref

05/12/2012

Canmoliaeth i waith myfyrwyr gyda phlant ysgol

Archwilio’r Gorffennol Archwilio’r Gorffennol

05/12/2012

Menter y brifysgol yn helpu oedolion sy’n ddysgwyr i drawsnewid eu dyfodol.

Tudalen 7 o 15