Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Anrhydeddau a gwobrau

DNA helix thumbnail Cydnabyddiaeth gan Academi

09/05/2011

Ethol Cymrodyr Newydd i Academi’r Gwyddorau Meddygol

Llwyddiant Gwyddorau Cymdeithasol Llwyddiant Gwyddorau Cymdeithasol

20/04/2011

Athrawon Caerdydd yn derbyn anrhydeddau o’r radd flaenaf

Ymchwilydd mewn deintyddiaeth yn cipio gwobr ryngwladol Ymchwilydd mewn deintyddiaeth yn cipio gwobr ryngwladol

11/04/2011

Ennill Gwobr Ymchwiliwr Ifanc am gyweirio esgyrn a dannedd

Professor John Harwood Cyfraniad rhagorol at fiocemeg lipidau yn cael ei gydnabod

08/04/2011

Gwobr i’r Athro John Harwood gan gorff academaidd rhyngwladol

Gwobrau i Fenywod Asiaidd Uchel eu Cyrhaeddiad Gwobrau i Fenywod Asiaidd Uchel eu Cyrhaeddiad

01/04/2011

Athro o Brifysgol Caerdydd ar restr fer y gwobrau pwysig

Buddsoddwyr mewn Pobl Buddsoddwyr mewn Pobl

09/03/2011

Y Brifysgol yn ennill prif wobr y DU ar gyfer datblygu pobl

Gold for ‘outstanding’ medical leader Gold for ‘outstanding’ medical leader

17/02/2011

Professor John Bligh awarded highest honour by Academy of Medical Educators

Athro Clinigol y Flwyddyn Athro Clinigol y Flwyddyn

10/02/2011

Enwebu aelodau o’r staff am wobr bwysig

Gwobr y Gymdeithas Frenhinol Gwobr y Gymdeithas Frenhinol

07/02/2011

Dr Daniel Farewell yn ennill Gwobr Ymchwil y Gymdeithas Ystadegol Frenhinol 2011

Yr Athro Matt Griffin Gwobr seryddol

21/01/2011

Yr Athro Matt Griffin yn derbyn gwobr fawreddog gan y Gymdeithas Seryddol Frenhinol

The presentation of the Plowden Medal Medal Plowden

23/12/2010

Gwobr am waith cadwraeth archaeolegol o bwys

Sustainability hands image Cydnabod arbenigedd newid yn yr hinsawdd yn rhyngwladol

23/12/2010

Caerdydd yn cael ei gwahodd i ymuno â Chanolfan Tyndall fyd-enwog

Dr Jones with Professor Kathie Wisner, President of the Marce International Society Seiciatreg amenedigol

20/12/2010

Cydnabod rhagoriaeth ryngwladol

Young conservator Gwarchodwr ifanc

07/12/2010

Rheoli ôl troed carbon casgliadau mewn amgueddfeydd

Dr Danny Smith, Dr Ian Jones and Barbara Wilding Gwobr ar gyfer trin Anhwylder Deubegwn

02/12/2010

Triniaeth ar y we ar gyfer anhwylder deubegwn gan y Brifysgol yn ennill gwobr y diwydiant iechyd

Martin Udwin of Human Resources with the award Rhaglen datblygu arweinyddiaeth yn ennill gwobr

27/11/2010

Mae cefnogaeth y Brifysgol i ddatblygiad ymchwilwyr yn arweinyddion i'r dyfodol wedi ei chydnabod drwy wobr glodfawr gan Times Higher Education.

Eluned Morgan and Dr Helen Coxhall Honorary Professor appointed Life Peer

26/11/2010

Eluned Morgan elevated to the House of Lords

Cardiff University logo Penodiadau pwysig i academyddion o Gaerdydd

23/11/2010

Mae dwy gyfres o benodiadau amlwg wedi tanlinellu safle Caerdydd yn ganolfan i academyddion uchel eu parch ar draws amryw o ddisgyblaethau.

Dr Allison John Balchder Prydain

09/11/2010

Cafodd merch â gradd feddygol o Gaerdydd a oresgynnodd broblemau iechyd enfawr wrth ddod yn feddyg ei chydnabod yng Ngwobrau blynyddol Balchder Prydain.

Professor Malcolm Jones Gyrfa o wasanaeth

08/11/2010

Dyfarnwyd Medal Cyfadran Llawdriniaeth Ddeintyddol Coleg Brenhinol Llawfeddygon Caeredin i’r Athro Malcolm Jones, sy’n cwblhau ei dymor fel Dirprwy Is-ganghellor Iechyd ac Ystadau, mewn seremoni yng Nghaeredin.

Honours & Distinctions

Since 1883 Cardiff University researchers have achieved prominence for their innovations, discoveries and advancements which have influenced their chosen areas of work and helped make Cardiff a world-leading institution.
Our Honours & Distinctions pages