Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Campus Horizons

Hadyn Ellis Torri’r mawn cyntaf ar gyfer Adeilad Hadyn Ellis

19/05/2011

Enwi adeilad nodedig ar ôl cyn-Ddirprwy Is-ganghellor blaenllaw

Golau gwyrdd i adeilad blaengar Golau gwyrdd i adeilad blaengar

10/03/2011

Cyfleuster newydd datblygedig wedi ei gymeradwyo ar gyfer Parc Y Maendy

The new Cochrane Building Cartref newydd ar gyfer gofal iechyd

16/12/2010

Myfyrwyr yn gweld cynnydd eu cartref blaengar newydd

Gwaith ar yr adeilad Gwedd newydd ar y Biowyddorau

27/08/2010

Gwaith ar yr estyniad trawiadol newydd yn mynd rhagddo

Sketch of possible frontage onto Maindy Road. Parc y Maendy

21/12/2009

Y Brifysgol yn ceisio caniatâd cynllunio am gampws newydd

artists impression of the building Cartref Newydd ar gyfer gofal iechyd

06/11/2009

Sefydlu ‘Ardal addysg’ ar gampws Parc y Mynydd Bychan

Campws Parc Maendy: Adeilad y Porth Campws Parc Maendy: Adeilad y Porth

14/07/2009

Datganiad gan yr Athro Malcolm Jones, Dirprwy Is-Ganghellor, Ystadau a’r Athro Teresa Rees, Dirprwy Is-Ganghellor, Ymchwil

Campus Horizons