Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Hinsawdd

‘Gefell drwg’ cudd newid yn yr hinsawdd ‘Gefell drwg’ cudd newid yn yr hinsawdd

13/11/2014

Adroddiad yn canfod nad oes gan fwyafrif o aelodau’r cyhoedd yn y DU unrhyw ymwybyddiaeth o’r bygythiad cynyddol y mae asideiddio cefnforol yn ei beri i’r byd morol

Anrhydedd MBE i Athro Newid yn yr Hinsawdd Anrhydedd MBE i Athro Newid yn yr Hinsawdd

16/06/2014

Yr Athro Nick Pidgeon yn cael ei gynnwys ar restr anrhydeddau pen-blwydd y Frenhines am wasanaethau i ymwybyddiaeth o’r newid yn yr hinsawdd

Gallai seicoleg fod yn allweddol o ran mynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd Gallai seicoleg fod yn allweddol o ran mynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd

01/04/2014

Prosiect gwerth €1.5M i archwilio a fyddai’r ‘effaith gorlifo’ yn gallu cyflawni chwyldro mewn ymddygiad gwyrdd.

Ynni’r haul yn dylanwadu ar 1,000 o flynyddoedd o amrywiaeth naturiol yn yr hinsawdd yng Ngogledd yr Iwerydd

07/03/2014

Sun’s energy influences 1,000 years of natural climate variability in North Atlantic

What you should know about climate change What you should know about climate change

28/02/2014

Podcasts get to grips with the science behind climate change

Gwydnwch byd natur yn erbyn y newid yn yr hinsawdd Gwydnwch byd natur yn erbyn y newid yn yr hinsawdd

30/01/2014

Gallai effaith y newid yn yr hinsawdd ar greaduriaid y pridd amharu ar allu’r ddaear i amsugno carbon

Snail The overlooked effects of global change

12/09/2013

How global change is causing a species mix-up

Thin Ice Thin Ice

10/04/2013

Dangos ffilm fel rhan o Ddiwrnod y Ddaear

Newid hinsawdd cyflym a rôl y Cefnfor Deheuol Newid hinsawdd cyflym a rôl y Cefnfor Deheuol

08/04/2013

Cliwiau newydd i newid hinsawdd cyflym yn y gorffennol

Flood sign Climate Change

04/03/2013

‘More important than ever’ for the Welsh Public

Dr Jennifer Pike Ffosilau mân yn dal atebion i gwestiynau mawr ar y newid yn yr hinsawdd

21/01/2013

Mae astudiaeth newydd yn datgelu cofnod unigryw o 12,000 o flynyddoedd o ffosilau algâu morol a allai ddal cliwiau am newid yn yr hinsawdd yn y gorffennol.

Astudiaeth newydd o afonydd Cymru Astudiaeth newydd o afonydd Cymru

27/03/2012

Pwysigrwydd organebau afonydd am gael ei archwilio

Dysgu am newid yn yr hinsawdd Dysgu am newid yn yr hinsawdd

08/09/2011

Lansio adnoddau addysgol i ysbrydoli pobl ifanc i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd

Lorraine Whitmarsh Newid Hinsawdd a Chynaliadwyedd

05/07/2011

Ysgolhair o Gaerdydd yn ymuno â Chomisiwn Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd

Nick Pidgeon Elfen seicolegol newid yn yr hinsawdd

01/07/2011

Beth yw barn pobl am fygythiadau amgylcheddol?

Eleanor Kean Cardiff postgraduate organises parliamentary conference

28/06/2011

Biosciences student gets MPs and Lords discussing environment

Are we really communicating uncertain climate risks? Are we really communicating uncertain climate risks?

31/03/2011

In the wake of recent shifts in public opinion, Cardiff professor analyses climate change communication

Newid yn yr Hinsawdd yn Dod yn Berthnasol Newid yn yr Hinsawdd yn Dod yn Berthnasol

21/03/2011

Profiad o dywydd eithafol yn achosi pryder a gweithredu ymhlith y cyhoedd

Ocean circulation research Newidiadau sylweddol yng nghylchrediadau’r môr

14/01/2011

Troi cylchrediad y môr ymlaen ac i ffwrdd

Sustainability hands image Cydnabod arbenigedd newid yn yr hinsawdd yn rhyngwladol

23/12/2010

Caerdydd yn cael ei gwahodd i ymuno â Chanolfan Tyndall fyd-enwog

Tudalen 1 o 2