Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

NHS

New medical education centre officially unveiled New medical education centre officially unveiled

04/02/2015

New teaching centre leads the way in the training of young doctors

Gwella gofal cleifion Gwella gofal cleifion

25/04/2014

Gweinidog yn gweld manteision y Gronfa Technolegau a Theleiechyd newydd

University helps develop rare disease plan for Wales University helps develop rare disease plan for Wales

28/02/2014

Partnership between NHS and academia helps deliver Wales Rare Disease Plan

Cymrodoriaeth i ffurfio arweinwyr GIG y dyfodol Cymrodoriaeth i ffurfio arweinwyr GIG y dyfodol

12/11/2013

Rheolwyr clinigol dan hyfforddiant yn cael hyfforddiant yn y gwaith gan gyfarwyddwyr meddygol yn y GIG

Hwb i iechyd yn ne-ddwyrain Cymru Partneriaeth yn uno prifysgolion a’r GIG Hwb i iechyd yn ne-ddwyrain Cymru Partneriaeth yn uno prifysgolion a’r GIG

16/11/2012

Partnership unites universities and NHS

Urddas: Hanes Dwy Ward Urddas: Hanes Dwy Ward

12/11/2012

Cymrawd er Anrhydedd yn lansio ffilm ag ergydion caled er mwyn helpu i adfer ‘urddas’ mewn wardiau ysbytai

Presgripsiwn newydd ar gyfer meddygaeth Presgripsiwn newydd ar gyfer meddygaeth

19/01/2012

Penodiad yn dod â myfyrwyr meddygaeth a fferylliaeth at ei gilydd er budd cleifion

‘Celloedd ffyrnig’ a diabetes ‘Celloedd ffyrnig’ a diabetes

16/01/2012

Gwyddonwyr o Gaerdydd yn gweld bod celloedd T ffyrnig yn anfwriadol yn dinistrio’r celloedd sy’n cynhyrchu inswlin

Torri tir newydd ym maes iechyd Torri tir newydd ym maes iechyd

07/12/2011

Prif Weinidog Cymru’n gwobrwyo gwasanaeth gofal iechyd rhagorol

Iechyd plant Iechyd plant

05/12/2011

Adroddiad yn amlygu bylchau sylweddol mewn gwybodaeth

Gwella gofal pobl hŷn mewn ysbytai Gwella gofal pobl hŷn mewn ysbytai

02/12/2011

Gwneuthurwyr polisïau’n trafod gofal ar y wardiau mewn cynhadledd yng Nghaerdydd

Olrhain gofal cleifion Olrhain gofal cleifion

23/06/2011

Ymchwil ynghylch system ddata’r GIG yn ennill gwobr fyd-eang

Sir Mansel Aylward A NHS prescription

08/06/2011

Professor Sir Mansel Alyward unveils prescription for NHS Wales’ survival

Operating room staff Gwella diogelwch cleifion

09/05/2011

Astudiaeth yn y Brifysgol yn archwilio sut dylai sefydliadau newid i wella diogelwch cleifion

Professor Jonathan Shepherd Lleihau anafiadau oherwydd alcohol

21/12/2009

Gwaith ymchwil y Brifysgol a phartneriaeth â GIG Cymru ar y gweill

Canolfan feddygol yn agor ei drysau Canolfan feddygol yn agor ei drysau

16/12/2009

Canolfan Addysg Ôl-raddedig yn agor yn Ysbyty’r Brifysgol, Llandochau

Minister gets triple dose of world-leading research Minister gets triple dose of world-leading research

30/11/2009

First Minister leaves a legacy of investment in Welsh health research

Mynd i’r afael â pheryglon gordewdra yn ystod beichiogrwydd Mynd i’r afael â pheryglon gordewdra yn ystod beichiogrwydd

25/11/2009

Astudiaeth HELP gwerth £1m yn bwriadu cymedroli magu pwysau yn ystod beichiogrwydd

Gweinidog yn sganio cyfleuster sganio newydd Gweinidog yn sganio cyfleuster sganio newydd

25/11/2009

Diweddaru Edwina Hart ar gynnydd PET

Yr Uned Ddysgu Ddeintyddol gyntaf o’i math yng Nghymru yn agor Yr Uned Ddysgu Ddeintyddol gyntaf o’i math yng Nghymru yn agor

20/10/2009

Agorwyd yr uned newydd gan Brif Weinidog Cymru

Tudalen 1 o 2