Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

WISERD

Skivers against Strivers Skivers against Strivers

06/02/2015

Expert panel examines ‘welfare myth of them and us’

Byddai chwarter o bobl ifanc yn rhoi £1 miliwn i ffwrdd Byddai chwarter o bobl ifanc yn rhoi £1 miliwn i ffwrdd

24/09/2014

Mae pobl ifanc yng Nghymru yn fwy anhunanol na'r disgwyl

Cynhadledd Flynyddol WISERD 2014 Cynhadledd Flynyddol WISERD 2014

30/06/2014

Cynhelir y gynhadledd gwyddor gymdeithasol fwyaf yng Nghymru ym Mhrifysgol Aberystwyth yr wythnos hon.

Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd, Data a Dulliau Cymru yn derbyn £7 miliwn ar gyfer ymchwil Cymdeithas Sifil Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd, Data a Dulliau Cymru yn derbyn £7 miliwn ar gyfer ymchwil Cymdeithas Sifil

24/03/2014

Dyfarniad cyllid pwysig gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol.

Gwella bywyd gyda dementia Gwella bywyd gyda dementia

11/12/2013

Canolfan ymchwil yng Nghaerdydd yn cydweithio mewn astudiaeth newydd ar ddementia yn y Deyrnas Unedig

‘Rhwydweithiau cymdeithasol parhaus a swyddi gwell’ ‘Rhwydweithiau cymdeithasol parhaus a swyddi gwell’

04/10/2013

Deiliaid cymorth lleoedd yn medi buddion addysg breifat

Arwain ar Ymchwil yn y Gwyddorau Cymdeithasol Arwain ar Ymchwil yn y Gwyddorau Cymdeithasol

26/09/2013

Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd, Data a Dulliau Cymru yn penodi Cyfarwyddwr newydd

Student writing Ymraniad mewn lefelau llythrennedd

04/09/2013

Mae ymchwil yn dangos bod plant Lloegr yn perfformio’n well na phlant Cymru mewn llythrennedd

Cynnydd myfyrwyr ehangu mynediad yn y brifysgol Cynnydd myfyrwyr ehangu mynediad yn y brifysgol

31/07/2013

‘Cymdogaeth cyfranogiad isel’ yn cael ond ychydig o effaith ar gynnydd myfyriwr

Keyboard Gweithwyr yng Nghymru yn gwneud y gorau o swydd wael

08/07/2013

Mae arolwg cenedlaethol yn dangos bod gweithwyr yng Nghymru yn hapusach na chymheiriaid mewn mannau eraill ym Mhrydain

WISERD 2013 Annual Conference WISERD 2013 Annual Conference

21/06/2013

Wales’ largest social science conference

Professor Chris Taylor Schooled to fail?

19/02/2013

Welsh pupils not ‘schooled to fail’ argues Cardiff academic

Cynhadledd WISERD 2012 Cynhadledd WISERD 2012

21/03/2012

Cynhadledd bwysig ar y gwyddorau cymdeithasol yn teithio i Gogledd Cymru

Cymru yn Dweud Ie Cymru yn Dweud Ie

27/02/2012

Lansiad Dydd Gŵyl Dewi i ‘adroddiad diffiniol ar ffurfio system wleidyddol newydd yng Nghymru’

Gwerthuso’r Cyfnod Sylfaen Gwerthuso’r Cyfnod Sylfaen

22/09/2011

WISERD yn ennill £1 MILIWN i werthuso “un o’r polisïau addysgol pwysicaf ers datganoli yng Nghymru”

WISERD Cynhadledd WISERD 2011

22/06/2011

Cynhadledd flynyddol i adolygu y dirwedd gwyddor gymdeithasol yng Nghymru

WISERD Anghydraddoldeb economaidd yng Nghymru

23/05/2011

‘Cysylltiad rhwng cefndir cymdeithasol a thlodi’ yn ôl astudiaeth newydd gan y Brifysgol

Professor Gareth Rees Cyfarwyddwr newydd i Sefydliad Ymchwil, Data a Dulliau Cymdeithasol ac Economaidd Cymru

12/10/2010

Penodi’r Athro Gareth Rees i arwain y sefydliad

Lady in Ebbw Vale Dod i adnabod Glynebwy trwy lygaid ei gymuned

31/07/2010

Teithiau llafar yn yr Eisteddfod Genedlaethol

Professor Richard Wyn Jones Trafod adferiad economaidd Cymru

25/06/2009

Ffocws y Brifysgol ar yr argyfwng ariannol byd-eang

Tudalen 1 o 2