Skip to content
Skip to navigation menu

English

Plymio ar ran elusen

13 Awst 2013

Cardiff Consultant leads charity channel swim_web

Bydd Athro Prifysgol a meddyg ymgynghorol cardiaidd yn cefnu ar ei gôt wen a’i stethosgop ac yn gwisgo siwt nofio a braster gŵydd mewn ymgais codi arian i nofio ar draws y Sianel.

Syniad yr Athro Cardioleg yn yr Ysgol Feddygaeth, a’r Cardiolegydd Ymgynghorol yn Ysbyty Prifysgol Cymru, Julian Halcox a’r meddyg teulu o Bowys, James Wrench, yw’r her, ac maent wedi cael cefnogaeth pum cyfaill sy’n gyd-feddygon a gwyddonwyr o Gymru i ffurfio tîm cyfnewid saith dyn er budd yr elusen.

"Roeddwn yn arfer nofio a chwarae polo dŵr ar lefel weddol gystadleuol pan oeddwn yn yr ysgol a’r Brifysgol. Roeddwn hefyd yn chwarae gyda James ac aelodau eraill tîm y sianel pan oeddem yn yr ysgol feddygol. Hefyd, nofiodd tri ohonynt ar draws yn sianel yn ystod haf 1988 - felly mae gennym syniad o beth sy’n mynd i ddigwydd i ni," yn ôl Yr Athro Halcox.

"Mae’n debyg y cafodd y cynllun ei greu ar ôl sylweddoli bod pum aelod o’r tîm - a hyfforddodd gyda’i gilydd yn Llundain - erbyn hyn mewn rhyw ffurf neu’i gilydd yn gweithio yng Nghymru. Roeddem yn meddwl y byddai’n syniad da i gael y tîm ynghyd eto i wneud rhywbeth a fyddai’n ein helpu i fod yn heini, cael hwyl, a helpu achos gwych," ychwanegodd.

Bydd pob un o’r tîm o saith yn nofio am awr ar y tro ac maent yn gobeithio codi cymaint o gyllid â phosibl ar gyfer Cronfa Ymchwil y Galon Cymru – sef elusen bwrpasol yng Nghymru a sefydlwyd gan arbenigwyr ar y galon yn Ysbyty Prifysgol Cymru er mwyn help i ariannu ymchwil a mesurau addysgol arbenigol i helpu atal marwolaethau o glefyd y galon y gellid eu hosgoi.

Yn ogystal â’r Athro Halcox a Dr Wrench, mae’r tîm yn cynnwys Dr Phil Freeman, sy’n gweithio yng Nghaerdydd, Hyfforddai Academaidd Clinigol yng Nghymru mewn Cardioleg sy’n gweithio ym Mhrifysgol Caerdydd a Niwrolegydd Ymgynghorol sy’n gweithio yn Ysbyty Prifysgol Cymru, Dr Robin Corkill.

Mae aelodau eraill y tîm yn cynnwys: Yr Athro Marc Clement o Brifysgol Abertawe, Jon David, Fferyllydd Cymunedol sy’n gweithio yng ngogledd Cymru a Dr Stuart D’Arcy, Cyfarwyddwr Microbioleg yn Iechyd Cyhoeddus Cymru ym Mangor.  

Mae’r Athro Halcox yn ychwanegu: "Mae’n ffaith drist bod clefyd y galon yn parhau’n brif achos marwolaeth i ddynion a menywod sy’n byw yng Nghymru – mae nifer yr achosion yma hefyd ymhlith yr uchaf yn y byd.

"Mae Cronfa Ymchwil y Galon Cymru yn wahanol oherwydd ei bod yn sicrhau y caiff yr holl arian a godir yng Nghymru ei wario yng Nghymru. Mae’n fy helpu i a’m cydweithwyr i gael mynediad at gyllid hanfodol – nad yw fel arall ar gael – i brynu offer ac ymweithredyddion, neu i dalu cyflogau a threuliau cyrsiau meddygon ymchwil, nyrsys a thechnegwyr.

"Mae’n rhaid i ni dorri’n llym ar nifer y marwolaethau o glefyd y galon cynamserol yng Nghymru.

"Rydym yn gobeithio, trwy ymgymryd â’r her hon, y gallwn chwarae ein rhan drwy godi cyllid sydd wir ei angen."

Cynhelir yr ymgais ar 26 Medi, 2013. I gael rhagor o wybodaeth neu i’w noddi, ewch i: www.justgiving.com/Julian-Halcox neu anfonwch roddion yn uniongyrchol at Gronfa Ymchwil y Galon Cymru ar: www.heartwales.org.uk.

Dolenni Perthynol

Ysgol Feddygaeth

Cronfa Ymchwil y Galon Cymru

 

Tags