Skip to content
Skip to navigation menu

English

Siarad am eich iechyd meddwl

03 Rhagfyr 2013

Headspace-large_web

Bydd cyfle i siopwyr Nadolig prysur yng Nghaerdydd ymlacio gyda diod boeth am ddim a dysgu mwy am iechyd meddwl mewn siop dros dro a gynhelir gan arbenigwyr o’r Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl (NCMH).

Bydd HeadSpace: The Mental Health Pop-Up Shop yn cael ei lleoli mewn uned gyferbyn â siop Sainsbury’s ar Heol y Frenhines yng Nghaerdydd.

Bydd y siop ar agor ar gyfer diwrnod arbennig o ddigwyddiadau am ddim o 10am tan 3pm ddydd Iau, 12 Rhagfyr ac mae’r siaradwyr yn cynnwys gohebydd gwyddoniaeth y Guardian, sef Dr Dean Burnett, raffl, a pherfformiadau ac arddangosfeydd ynglŷn â’r thema iechyd meddwl.

"Nod ein siop dros dro yw annog pobl i siarad am faterion iechyd meddwl a meddwl amdanynt mewn ffordd wahanol," esbonia Yr Athro Craddock, Cyfarwyddwr NCMH.

"Rydym eisiau esbonio’r rôl bwysig y gall y cyhoedd ei chwarae yn ein hymchwil, a all helpu i wella bywyd ar gyfer miloedd o bobl sy’n cael eu heffeithio gan salwch meddwl yn y dyfodol.

"Rydym yn gwybod y gall y Nadolig fod yn adeg llawn straen i lawer o bobl. Rydym yn gobeithio y bydd gallu galw heibio ac ymlacio am ychydig gyda diod boeth a mwynhau ein sgyrsiau a’n perfformiadau yn ddefnyddiol," ychwanegodd.

Bydd y digwyddiad hefyd yn cynnwys stondinau gwybodaeth gan lu o sefydliadau iechyd meddwl Cymru, gan gynnwys Mind Caerdydd, Amser i Newid Cymru, Cymdeithas Alzheimer a Hafal.

Mae’r NCMH ym Mhrifysgol Caerdydd yn gweithio i ddysgu rhagor am achosion salwch meddwl gyda’r nod o wella diagnosis a thriniaeth ar gyfer y dyfodol. Er mwyn gwneud hyn, ei nod yw recriwtio 6000 o wirfoddolwyr sydd â chyflyrau iechyd meddwl ar gyfer ei hymchwil.

I wybod rhagor am HeadSpace neu gymryd rhan yn ymchwil NCMH, ewch i www.ncmh.info/headspace.

Dolenni perthynol :

Canolfan Genedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl

Mind Caerdydd

Amser i Newid Cymru

Cymdeithas Alzheimer

Hafal