Skip to content
Skip to navigation menu

English

Targedu melanoma

09 Gorffennaf 2013

t-cell receptor web

Mae gwyddonwyr y Brifysgol wedi symud ymlaen yn sylweddol yn eu gallu i dargedu canser y croen.

Mae ymchwilwyr yn yr Ysgol Feddygaeth yn rhan o dîm sydd wedi datblygu molecwl sydd wedi cael ei wella’n artiffisial o’r enw derbynnydd cell-T, yn deillio o gell gwaed gwyn sy’n targedu ac yn lladd celloedd melanoma.


Trwy gydweithio â chwmni biodechnoleg yn Rhydychen (Immunocore), llwyddodd gwyddonwyr yn y Brifysgol i ddatrys strwythur molecwlar y derbynnydd cell-T sydd wedi’i wella, sy’n sownd wrth ddarn o gell melanoma.

Cynlluniwyd derbynnydd cell-T i glymu wrth gelloedd canseraidd gyda chysylltiad 30,000-plyg yn well a ddatblygwyd gan y partneriaid, Immunocore. Roedd delweddu molecwlar sy’n defnyddio pelydrau-X (y dechneg a ddefnyddir i ddatrys strwythur DNA) yn eu galluogi i ddeall sut mae’r molecwl hwn yn targedu celloedd melanoma gyda phenodoldeb a chysylltiad uchel.

Dywedodd Dr David Cole o’r Sefydliad Heintiau ac Imiwnoleg yn yr Ysgol Feddygaeth:

"Roeddem ni eisiau delweddu’r molecylau newydd hyn ar y lefel folecwlar i gael dealltwriaeth well o sut maen nhw’n gweithio. Rydym ni’n gobeithio y bydd yr arbrofion hyn yn darparu’r wybodaeth sydd ei hangen arnon ni i wella’r derbynyddion cell-T hyn yn ddiogel i dargedu canser a mathau eraill o glefydau dynol."

Dywedodd y Dr Ian Lewis, Cyfarwyddwr Cyswllt Ymchwil yn Elusen Canser Cymru Tenovus:

"Rydyn ni’n falch iawn o fod yn gysylltiedig â’r gwaith ymchwil hwn sy’n ceisio gwella’r driniaeth ar gyfer melanoma malaen, sef un o’r canserau mwyaf ffyrnig a chynyddol gyffredin yn y DU.

Dolenni cyswllt defnyddiol

Yr Ysgol Feddygaeth
Sefydliad Heintiau ac Imiwnoleg

Pennawd:
Mae Ffigur 1 yn dangos yr adweithydd TCR cysylltiad uchel (glas a gwyrddlas) yn clymu wrth y darn o’r canser croen melanoma (peli melyn a choch a llwyd)

 

 

Tags

Newyddion Diweddaraf Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a Gwyddorau Bywyd