Skip to content
Skip to navigation menu

English

Blas ar Gymru i Ysgolheigion o’r Unol Daleithiau

29 Ebrill 2010

Lady Lynn Jones Parry with US Marshall Scholar Christina Thatcher

Mae mwy na 60 o Ysgolheigion Marshall wedi cael eu croesawu i’r Brifysgol fel rhan o ymweliad diwylliannol â Chymru.

Yn cynnwys rhai o fyfyrwyr mwyaf talentog ac ymroddedig yr Unol Daleithiau, trefnwyd yr ymweliad gan Lywodraeth Cynulliad Cymru. Y nod oedd rhoi’r cyfle i Ysgolheigion Marshall o bob cwr o’r DU sy’n astudio ar hyn o bryd i ddod at gilydd, teithio o amgylch Cymru a threulio amser mewn sefydliadau academaidd yng Nghymru. Hefyd gwnaethant gyfarfod â Phrif Weinidog Cymru sef Carwyn Jones AS, ac ymweld â nifer o safleoedd diwylliannol ar draws y ddinas.

Croesawyd yr Ysgolheigion ac aelodau Comisiwn Coffáu Cymorth Marshall i’r Brifysgol gan yr Is-lywydd y Foneddiges Lynn Jones Parry a gwnaethant glywed gan academyddion blaenllaw a fu’n rhoi syniad iddynt o’r ymchwil arloesol sy’n cael ei chyflawni ar draws y Brifysgol.

Yn 2009, gwnaeth y Brifysgol groesawu dau Ysgolhaig Marshall o ganlyniad i bartneriaeth y Brifysgol â Sefydliad Marshall. Mae Rachel Kinkaid wedi bod yn astudio yn yr Ysgol Gerdd ac mae Christina Thatcher wedi’i lleoli yn yr Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Astudiaethau Diwylliannol.

image-147919-web

Yn ystod yr anerchiad agoriadol, dywedodd yr Is-lywydd y Foneddiges Lynn Jones Parry: "Rydym yn hynod falch o groesawu’r grŵp hwn o Ysgolheigion Marshall, oherwydd un o feysydd blaenoriaeth allweddol y Brifysgol yw adeiladu ar gysylltiadau presennol a phellach â’r Unol Daleithiau a’u datblygu. Mae hanes hir o gysylltiadau ymchwil rhwng y ddwy wlad, ac mae llawer o’n hacademyddion yn ymwneud ag ymchwil gyda sefydliadau yn yr Unol Daleithiau. Ar yr un pryd, rydym yn parhau i ddatblygu cysylltiadau strategol a chytundebau cydweithio gyda sefydliadau yn yr Unol Daleithiau.

"Mae addysg uwch yn llwyfan hollbwysig ar gyfer rhannu syniadau a chydweithio ar lefel ryngwladol. O ganlyniad i’r amser maent yn ei dreulio yn y DU, y gobaith yw y bydd Ysgolheigion Marshall yn symud ymlaen i fod yn llysgenhadon ar gyfer y Deyrnas Unedig drwy gydol eu bywydau, a bydd hyn yn atgyfnerthu’r gydberthynas ardderchog a’r cysylltiadau sydd eisoes yn bodoli rhwng y ddwy wlad."

Yn un o’r anrhydeddau uchaf y gall myfyriwr yn yr Unol Daleithiau ei hennill, bob blwyddyn mae hyd at 40 o fyfyrwyr yn yr Unol Daleithiau yn ennill Ysgoloriaeth Marshall. Daw llawer o’r rhain yn arweinwyr yn y dyfodol. Mae’r Rhaglen yn galluogi’r myfyrwyr mwyaf talentog o America i ddilyn dwy flynedd o astudio yn y sefydliadau o’u dewis yn y DU.

Yn y flwyddyn academaidd bresennol, gwelwyd cynnydd sylweddol yn nifer y myfyrwyr o’r Unol Daleithiau sy’n astudio yng Nghaerdydd. Yn ogystal mae Caerdydd wedi creu dwy wobr o fri ar y cyd â Chomisiwn Fullbright er mwyn i fyfyrwyr yn yr Unol Daleithiau wneud gwaith ymchwil ôl-ddoethurol. Caiff £20,000 ei ddyrannu ar gyfer blwyddyn gyntaf gradd ôl-raddedig o 2010 i un myfyriwr bob blwyddyn.