Skip to content
Skip to navigation menu

English

Technoleg a’r gair printiedig

11 Tachwedd 2011

Darnton - webYr Athro Robert Darnton. Hawlfraint©2010, Brian Smith/Boston

Mae buddion masnachol yn elwa ar dechnoleg ddigidol er mwyn neilltuo rhannau mawr o’n tir cyffredin diwylliannol; dyma fydd dadl hanesydd diwylliannol amlwg mewn prif ddarlith ym Mhrifysgol Caerdydd.

Caiff yr Athro Robert Darnton o Brifysgol Harvard ei gydnabod yn rhyngwladol am ei waith ac mae’n arloeswr ym maes hanes llyfrau. Mae wedi ysgrifennu’n helaeth ar yr oes wybodaeth ac mae ei heffaith ar y gair printiedig yn arwain trafodaethau rhyngwladol ar faterion llyfrgell, o gadwraeth a mynediad i gyhoeddi a thechnoleg.

Yn ei Ddarlith Nodedig, o’r enw Jefferson’s Taper and the Future of Books, bydd yr Athro Darnton yn olrhain y daith i gyfnewid syniadau, o Jefferson’s Taper i fasnacheiddio’r rhyngrwyd.

Cymharodd Jefferson gyfnewid syniadau â throsglwyddo goleuni o un gannwyll i un arall – sef proses lle gwnaeth rhywun elwa heb i’r llall golli. Bydd yr Athro Darnton yn dadlau er bod y rhyngrwyd yn ymddangos fel pe bai’n troi delfryd Jefferson yn system hyfyw o gyfathrebu, mae buddion masnachol yn elwa ar dechnoleg ddigidol ac yn neilltuo rhannau mawr o’n tir cyffredin diwylliannol. O ganlyniad, gallai’r buddion masnachol hyn fod yn amlwg yn nyfodol llyfrau. Bydd yn dyfynnu’r ymgyrch i greu Llyfrgell Gyhoeddus Ddigidol yn America fel ateb i’r bygythiad hwnnw.

Mae darlith yr Athro Darnton yn rhan o Gyfres y Darlithoedd Nodedig y Brifysgol, sy’n dod â siaradwyr gwadd amlwg a dylanwadol i’r Brifysgol a chynulleidfa ehangach i arddangos eu gwaith. Cyn y ddarlith hon, cynhaliwyd cyfres o ddigwyddiadau i ddathlu Casgliad Llyfrau a Cherddoriaeth Prin y Brifysgol. Yn ogystal ag arddangos yr ymchwil amlddisgyblaethol arloesol yn Ysgolion y Dyniaethau yn y Brifysgol, mae’r digwyddiadau hyn wedi mynd i’r afael â’r heriau a’r chwyldroadau sy’n wynebu llyfrgelloedd yn yr oes ddigidol.

Cynhelir Jefferson’s Taper and the Future of Books yn yr Ysgol Optometreg a Gwyddorau’r Golwg, Maindy Road ac mae’n dechrau am 6.30pm. Cynhelir derbyniad cyn y ddarlith o 6.00pm.

I gadw lle yn y ddarlith, anfonwch neges e-bost at: publicbookings@caerdydd.ac.uk neu ffoniwch 029 2087 6935.

Dolenni cysylltiedig

Cyfres y Darlithoedd Nodedig – www.caerdydd.ac.uk/dls