Skip to content
Skip to navigation menu

English

Mae TEDxCardiff yn ôl

14 Mawrth 2014

TEDx Cardiff logo

Gyda’r gwerthiant tocynnau uchaf erioed a llu o siaradwyr ysbrydoledig, mae TEDxCardiff 2014 yn addo i fod yn llawn syniadau sy’n werth eu rhannu.

Mae TED yn ddi-elw ac yn ymroddedig i rannu syniadau, ar ffurf sgyrsiau byr a phwerus fel arfer. Dechreuodd TED ym 1984 fel cynhadledd ar Dechnoleg, Adloniant a Dylunio, ond heddiw, mae’n ymwneud â bron pob pwnc – o wyddoniaeth i fusnes i faterion byd-eang – mewn mwy na 100 o ieithoedd. Mae digwyddiadau TEDx a gynhelir yn annibynnol, fel TEDxCardiff, yn helpu i rannu syniadau mewn cymunedau ledled y byd.

Prifysgol Caerdydd, ar y cyd â Llywodraeth Cymru, yw prif noddwr y digwyddiad hwn lle mae’r holl docynnau wedi cael eu gwerthu (dydd Sadwrn 22 Mawrth), yng Nghanolfan Mileniwm Cymru.

Tuk Tuk

Bydd y digwyddiad, sy’n dechrau am 2pm ac yn cael ei lifo’n fyw ar y we, yn agor gydag araith gan raddedigion y Brifysgol, Nick Gough a Rich Sears, sydd wedi dychwelyd yn ddiweddar ar ôl teithio o gwmpas y byd mewn tuk-tuk, yn cael eu sbarduno gan eu brwdfrydedd i hyrwyddo addysg ledled y byd. Wrth deithio trwy Ewrop, Affrica, Asia a Chyfandiroedd America, maent wedi teithio trwy ardaloedd â diffyg addysg ac wedi ymweld â phrosiectau sy’n ceisio lleddfu’r broblem hon. Gallwch ddarganfod mwy am eu hantur yma. Neu gallwch aros i glywed y cyfan ar y diwrnod!

briony_web 175px

Bydd Briony Goffin, sy’n addysgu ysgrifennu creadigol yng Nghanolfan Dysgu Gydol Oes Prifysgol Caerdydd ac sy’n arbenigwraig mewn hwyluso profiadau ysgrifennu creadigol ar gyfer oedolion a phobl ifanc sy’n agored i niwed ac oedolion a phobl ifanc ymylol,  yn siarad yn y digwyddiad hefyd. Yn sgil ei gwaith, mae wedi bod mewn ysgolion, ysbytai, carchardai, clinigau adfer, cartrefi gofal, orielau celf, canolfannau cymunedol canol dinasoedd, neuaddau pentref gwledig, ar drenau stêm a phierau glan môr.

Bydd Niall McCann, sy’n astudio ar gyfer ei Ddoethuriaeth yn Ysgol Biowyddorau Caerdydd ar dapir Baird, sef y mamolyn mwyaf yn y neodrofannau ac un o’r rhywogaethau dan fygythiad mwyaf yng Nghyfandiroedd America, yn mynd â’r gynulleidfa ar antur. Niall_webMae Niall wedi ymroddi ei fywyd i geisio antur yn y byd naturiol, naill ai mewn cyfuniad â’i astudiaethau sŵoleg, neu ar anturiaethau annibynnol. Gwnaeth Niall ei ymddangosiad cyntaf ar y teledu yn 2011 ar raglen ddogfen PBS, Lost in the Amazon: the enigma of Col Fawcett, a ddarlledwyd ar yr History Channel yn y DU. O ganlyniad i’r rhaglen ddogfen hon, sydd wedi ennill dwy wobr ryngwladol, mae Niall wedi cael cyfres antur bywyd gwyllt chwe rhaglen gyda’r Discovery Channel, a gyfarwyddir gan Peter von Puttkamer ac a gynhyrchir gan Gryphon Productions

Edward Gomez_web

Bydd y digwyddiad yn dod i ben gydag araith gan Dr Edward Gomez, Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth Caerdydd. Ers ei blentyndod, mae Edward wedi cael ei swyno gan seryddiaeth. Pan sylweddolodd y gallai ddefnyddio mathemateg a chyfrifiaduron i wneud pethau hwyl gyda seryddiaeth, roedd yn gwybod ei fod yn gaeth am oes. Ni wnaeth dyfu allan ohono, ac mae bellach yn astroffisegwr proffesiynol. Yn rhan o rôl Edward gyda LCOGT (Cumbres Observatory Global Telescope Network), mae’n ceisio dod o hyd i ffyrdd newydd i gysylltu’r cyhoedd â seryddiaeth. Mae wedi gwneud hyn ar ffurf creu prosiectau gwyddoniaeth i ddinasyddion, fel Agent Exoplanet, apiau gwe addysgol rhyngweithiol fel Star in a Box, a digwyddiadau cymunedol ar-lein fel Show Me Stars.

I weld y rhestr lawn o siaradwyr, ewch i wefan TEDxCardiff neu dilynwch TEDxCardiff ar twitter @TEDXCardiff neu facebook 

Dolenni cysylltiedig

TEDxCardiff

Gwyliwch TEDxCardiff yn fyw