Skip to content
Skip to navigation menu

English

Adrodd Straeon

21 Gorffennaf 2010

Choices magazine

Gall awduron brwd ddatblygu eu sgiliau adrodd straeon, diolch i gwrs newydd a lansiwyd gan y Ganolfan Addysg Gydol Oes.

Mae Telling Tales yn un ymhlith mwy na 400 o gyrsiau sy’n dechrau ym mis Medi fel rhan o brosbectws newydd y Ganolfan, sef Dewisiadau.

Dan arweiniad yr awdures Lynne Barrett-Lee, mae Telling Tales yn cynnig hyfforddiant, cymorth a chyngor ymarferol ar grefft ysgrifennu creadigol. Bydd hefyd yn rhoi’r cyfle i awduron ddysgu mwy am ddadansoddi, cymhwyso ac ysbrydoliaeth, er mwyn eu hannog i lunio ffuglen wirioneddol gymhellgar, ac mae hefyd yn cynnwys cyngor ar ddod o hyd i farchnadoedd a chyhoeddwyr.

Gan siarad am Telling Tales, dywedodd Lynne-Barrett-Lee: "Mae adrodd straeon mor hen â’r ddaear, ac mae’r ysfa i’w hadrodd, i lawer ohonom yn aruthrol. Bydd y rhai ohonom sy’n canfod ein bod wedi’n heintio ag awydd sy’n debyg i glefyd, yn nhyb llawer o lenorion, yn gwybod na all y llenor go iawn beidio ag ysgrifennu. Fel y dywedwyd mor gywrain gan yr awdures Garcie Harmon, "dim ond pobl ydym ni sydd â llawer y tu mewn y mae angen i ni ei gael allan, gyda phin a phapur fel y dull gorau o wneud hynny." Ar y cyfan, mae llenorion yn ysgrifennu’n awchus; rydym yn mwynhau creu ffuglen o’r ffeithiau o’n hamgylch, a hyd yn oed os nad ydym yn sgriblan yn ffyrnig mewn caffis, yna fe’ch gwelwn yn aml, yn bell i ffwrdd, yn synfyfyrio, tra’n gwneud yn union yr un peth yn ein pennau."

"Mae fy nghwrs ar gyfer unrhyw un nad yw wedi dechrau ysgrifennu eto yn ogystal â’r rheiny sy’n fwy profiadol. Mae ysgrifennu ffuglen, yn y lle cyntaf, yn gofyn am dri pheth yn unig: awydd i adrodd straeon (sef y clefyd y soniais amdano’n gynharach); dychymyg (os yw’n rhydlyd, nid yw o bwys; caiff ei feithrin) ac uwchlaw popeth, ymdeimlad o antur. Mewn geiriau eraill - ar wahân i wybodaeth ymarferol am Saesneg ysgrifenedig - dim byd na all yr unigolyn cyffredinol ei wneud, os credwch y gallai adrodd straeon ddod yn haint i chi hefyd…"

Mae Telling Tales yn dechrau ddydd Gwener 1 Hydref 2010 yng Nghanolfan Addysg Gydol Oes Caerdydd. Mae Lynne Barrett-Lee wedi cyhoeddi saith nofel gan gynnwys Barefoot in The Dark a lwyddodd i gyrraedd y rhestr fer am Wobr Melissa Nathan am Gomedi Rhamant yn 2007. Mae hefyd yn golofnydd poblogaidd i’r Western Mail.

Mae Canolfan Addysg Gydol Oes Prifysgol Caerdydd yn cynnig cannoedd o gyrsiau yn ymdrin ag ystod o feysydd pwnc, gan gynnwys Ieithoedd, Busnes a Rheoli ac Astudiaethau Cyfrifiadurol. Mae cwrs ar gael at ddant pawb, boed ar gyfer datblygiad personol neu broffesiynol neu am resymau hamdden yn unig. I gael eich copi am ddim o Dewisiadau, ac i weld rhestr lawn o gyrsiau sy’n dechrau ym mis Medi, cysylltwch â’r Ganolfan ar 029 2087 0000 neu ewch i’r wefan www.caerdydd.ac.uk/learn