Skip to content
Skip to navigation menu

English

Teulu Bach Nantoer

11 Medi 2013

teulunantoer_web

Ganrif wedi cyhoeddiad cyntaf Teulu Bach Nantoer, y nofel glasur i blant gan Elizabeth Mary Jones, bydd rhaglen ddogfen arbennig yn ymchwilio i’r stori y tu ôl i’r nofel.

Bu Dr Siwan Rosser, darlithydd yn Ysgol y Gymraeg, yn gweithio gyda S4C i greu’r rhaglen am Teulu Bach Nantoer a fydd yn cael ei darlledu ar S4C ddydd Sul, 15 Medi am 9.30pm.

Bydd y rhaglen yn archwilio’r nofel a’r awdur mewn trafodaethau gydag arbenigwyr llenyddol, gan gynnwys Dr Rosser a’r Athro Katie Gramich, yr Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth.

Bydd hefyd yn cynnwys cyfweliadau gyda phobl sy’n cofio darllen y nofel pan oeddent yn blant, ac yn cymharu eu syniadau â barn plant heddiw ar ôl iddynt ddarllen Teulu Bach Nantoer am y tro cyntaf.

Teulu Bach Nantoer oedd nofel fwyaf poblogaidd ei dydd i blant yn y Gymraeg. Roedd yn mynd yn groes i’r arfer o gyhoeddi cylchgronau enwadol moeswersol a phregethwrol yn unig i blant.  I’r gwrthwyneb, atebodd y nofel y galw am lyfrau i fwydo’r dychymyg. 

I gyd-fynd â'r rhaglen, bydd y nofel yn cael ei hailgyhoeddi ar ffurf e-lyfr gyda rhagymadrodd newydd gan Dr Rosser.  Nodir yn y rhagymadrodd: "dyma gyflwyno fersiwn electronig arloesol o’r nofel bwysicaf i blant yn y Gymraeg."

"Mae'n bwysig ein bod yn cofio a dathlu llyfrau plant y gorffennol er mwyn dysgu am yr hyn a oedd yn siapio a dylanwadu ar Gymry ifanc ganrif a mwy yn ôl. Ond mae gan y llyfrau hyn hefyd rywbeth i'w ddweud wrthym ni heddiw a rhaid sicrhau na chaiff clasuron fel Teulu Bach Nantoer eu hanghofio", meddai Dr Rosser.

Mae’r e-lyfr bellach ar gael:   http://www.cromen.co.uk/cy/llyfrau/nantoer.html