Skip to content
Skip to navigation menu

English

Academi’r Gwyddorau Meddygol

07 Gorffennaf 2014

Academy of Medical Sciences_web

Mae dwy arbenigwraig yn y Brifysgol wedi cael cydnabyddiaeth am eu cyfraniad eithriadol at wyddor feddygol drwy ddod yn Gymrodorion Academi’r Gwyddorau Meddygol.

Mae’r Farwnes Ilora Finlay a’r Athro Julie Williams wedi’u hethol yn Gymrodorion yr Academi.

Ymunant â 42 o arbenigwyr blaenllaw eraill yn y DU, i gydnabod eu cyfraniad unigol at ymchwil feddygol, cymhwyso gwybodaeth wyddonol yn arloesol a gwasanaethau i ofal iechyd.

Dywedodd yr Athro Syr John Tooke PMedSci, Llywydd Academi’r Gwyddorau Meddygol: "Mae Academi’r Gwyddorau Meddygol yn cynrychioli rhagoriaeth ac amrywiaeth gwyddor feddygol yn y DU, ac mae hyn i’w weld yn amlwg yn yr amrywiaeth eang o arbenigedd a ddangosir gan Gymrodorion newydd eleni.

"Dônt â safbwynt unigryw y byddwn yn ei werthfawrogi’n aruthrol. Mae eu hethol yn anrhydedd gwbl haeddiannol am y cyflawniadau eithriadol y maent wedi’u dangos gydol eu gyrfaoedd.

"Gwn y byddant yn gwneud cyfraniad mawr at yr Academi, ac rwy’n hynod falch i’w croesawu i’r Gymrodoriaeth."

Mae’r Farwnes Ilora Finlay o Landaf, FMedSci yn Athro Meddygaeth Liniarol, yr Ysgol Feddygaeth, ac yn Ymgynghorydd yng Nghanolfan Canser Felindre.

Yn 2003, yn cael eu hysgogi gan ei gwaith gyda chleifion terfynol wael yn sgil canser yr ysgyfaint, cynigiodd fil seneddol i wahardd ysmygu mewn adeiladau cyhoeddus, ac mae wedi gweithio’n agos â’r llywodraeth i gynghori ar bolisïau’r DU yn ymwneud â rhoi organau, gwenwyn carbon monocsid, defnyddio gwelyau haul, profedigaeth ymhlith plant a gofal carcharorion.

Mae wedi addysgu mwy na 2000 o feddygon dros 25 mlynedd, mae wedi arwain ar ofal lliniarol a datblygu hosbisau ledled Cymru er 2008, ac mae’n gyn Lywydd y Gymdeithas Frenhinol Meddygaeth.

Yr Athro Julie Williams yw Prif Gynghorydd Gwyddonol Cymru (CSAW) ac mae’n gyfrifol am ddarparu cyngor gwyddonol annibynnol o’r safon uchaf i’r Prif Weinidog a’i weinyddiaeth ar draws sbectrwm eang o destunau i gefnogi penderfyniadau a llunio polisïau.

Mae’r Athro Williams ymhlith arweinwyr mwyaf blaenllaw y DU mewn ymchwil Alzheimer ac mae’n chwarae rhan allweddol yng Nghanolfan Geneteg a Genomeg Niwroseiciatrig Cyngor Ymchwil Feddygol y Brifysgol fel Pennaeth yr adran Niwroddirywiad. Mae ei hymchwil yn canolbwyntio ar nodi a deall genynnau sy’n cynyddu’r risg o ddatblygu anhwylderau seicolegol a niwroddirywiol cymhleth.

Mae’r ddau Gymrawd sydd newydd eu hethol i’r Academi yn ymuno â rhestr ddisglair o arbenigwyr y Brifysgol sydd wedi derbyn yr anrhydedd.

Gellir gweld rhestr lawn o arbenigwyr y Brifysgol sydd wedi’u hethol yn Gymrodorion Academi’r Gwyddorau Meddgol yn: www.caerdydd.ac.uk/about/honours/categories/fellows-of-the-academy-of-medical-sciences.html

Dolenni cysylltiedig:

Yr Ysgol Feddygaeth

Academi’r Gwyddorau Meddygol