Skip to content
Skip to navigation menu

English

Yr Ymennydd fel Celf?

19 Ionawr 2011

Andy’s Brains

Mae’r chwilio wedi dechrau i ddod o hyd i’r delweddau mwyaf anarferol a thrawiadol o’r ymennydd yn y Brifysgol.

Gofynnir i ymchwilwyr o’r Brifysgol drwyddi draw gyflwyno’u delweddau fel rhan o gystadleuaeth newydd i nodi dathliadau Wythnos Ymwybyddiaeth yr Ymennydd eleni rhwng 14 a 20 Mawrth.

Dywedodd Dr David McGonigle, o’r Ysgolion Seicoleg a Biowyddorau a Chymrawd RCUK mewn Delweddu’r Corff a’r Ymennydd: "Mae’r 50 mlynedd diwethaf wedi gweld cynnydd anhygoel yn y nifer o dechnegau delweddu sydd ar gael i niwrowyddonwyr.

"O ddatblygiadau mewn microsgopeg at fethodolegau delweddu ymennydd newydd, o niwronau unigol at ymenyddion cyfan, mae llawer o niwrowyddonwyr bellach wrthi’n rheolaidd yn cynhyrchu delweddau sydd nid yn unig yn llawn gwybodaeth wyddonol, ond yn boddhau’n esthetaidd yn ogystal.

"Fel rhan o ddathliadau a digwyddiadau Wythnos Ymwybyddiaeth yr Ymennydd 2011, rydym yn gofyn i ymchwilwyr gyflwyno delweddau sy’n arbennig o drawiadol yn weledol."

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno delweddau yw dydd Gwener, 11 Chwefror 2001 a delweddau jpeg fyddai orau. Dylid e-bostio’r delweddau at neuroscience@caerdydd.ac.uk.

Caiff y lluniau eu beirniadu o ran cynnwys esthetaidd a gwerth gwyddonol fel ei gilydd gan banel a fydd yn cynnwys ymchwilwyr o’r Brifysgol ac artistiaid o’r gymuned leol.

Bydd yr enillydd yn cael taleb Amazon £50 a chaiff y ddelwedd sy’n ennill a’r rhai oedd yn agos ati eu harddangos ar sgrin fawr y BBC yn ardal yr Aes yng Nghaerdydd yn ystod Wythnos Ymwybyddiaeth yr Ymennydd ym mis Mawrth.


Mae mwy o wybodaeth am y gystadleuaeth hefyd ar gael drwy gysylltu â Dr David McGonigle ar: mcgonigled@Caerdydd.ac.uk

* delwedd: ‘Ymennydd Andy’ drwy garedigrwydd Dr Emma Lane, Ysgol Fferylliaeth Cymru

Dolenni: