Skip to content
Skip to navigation menu

English

Y Cysylltiad â Dinas Caerdydd

17 Ebrill 2013

Pel-droed

Cafodd tîm Dinas Caerdydd ei ddyrchafu i’r Uwch Gynghrair neithiwr, wrth ddod yn gyfartal mewn gêm yn erbyn Charlton Athletic. Dyma’r tro cyntaf i’r tîm gyrraedd rheng uchaf pêl droed y DU mewn 51 o flynyddoedd

Fel Prifysgol fyd-eang, gyda ffocws rhyngwladol yn rhedeg trwy ei holl weithgareddau, mae Prifysgol Caerdydd wedi croesawu dyrchafiad Dinas Caerdydd i’r Uwch Gynghrair, sydd wedi rhoi’r clwb yn gadarn ar y map rhyngwladol.

Llongyfarchodd Cyfarwyddwr Cyfathrebu a Chysylltiadau Rhyngwladol, Sandra Elliott, y clwb ar ei lwyddiant gan ddweud: "Ar ein rhan ni i gyd ym Mhrifysgol Caerdydd, rwyf yn llongyfarch Dinas Caerdydd ar y cyflawniad ffantastig hwn. Mae Caerdydd yn ddinas sydd â threftadaeth chwaraeon falch, sy’n amlwg i’r holl ymwelwyr i’r ddinas, yn fyfyrwyr ac yn gefnogwyr pêl-droed. Mae llwyddiant mewn chwaraeon fel hyn yn llwyddo i wella gwelededd Caerdydd ar raddfa fyd-eang. "

Mae’r clwb, a gefnogir gan nifer fawr o staff a myfyrwyr y Brifysgol, wedi cael adfywiad o ran ei ffawd ers i’r perchennog o Falaysia, Vincent Tan, gymryd yr awenau dair blynedd yn ôl.

Mae Prifysgol Caerdydd yn gartref i dros 500 o fyfyrwyr o Falaysia, ac mae myfyrwyr o Falaysia yn cynnwys 15% o boblogaeth myfyrwyr rhyngwladol y Brifysgol. Y llynedd bu 29% o gynnydd o ran ymrestriadau myfyrwyr o Falaysia, a’r cyrsiau mwyaf poblogaidd oedd y Gyfraith, Peirianneg, Meddygaeth, Busnes a Fferylliaeth.

Canmolodd Hanif Kamarudin, Llywydd presennol Cymdeithas Myfyrwyr Malaysia, berchennog y clwb, gan ddweud: "Mae Tan Sri Vincent Tan yn ysbrydoliaeth ryfeddol, a heb os, wedi profi bod gan bobl Malaysia y gallu i lwyddo ar raddfa fyd-eang."

Malaysian Students at Graduation

Dywedodd Yao Chang Choo, a fydd yn dechrau yn ei rôl fel Llywydd newydd Cymdeithas Myfyrwyr Malaysia, wrth i Ddinas Caerdydd ddechrau eu tymor newydd yn yr Uwch Gynghrair: "Mae Cymdeithas Myfyrwyr Malaysia Prifysgol Caerdydd yn falch o weld Dinas Caerdydd ymhlith y goreuon. Rydym yn hynod falch o lwyddiant y clwb ac yn gobeithio y byddant yn mynd o nerth i nerth yn yr Uwch Gynghrair."

Yn ystod y degawd diwethaf, mae Prifysgol Caerdydd wedi datblygu nifer o bartneriaethau Malaysaidd, gan gynnwys cynnal cymwysterau Fferylliaeth mewn partneriaeth â Phrifysgol Taylor’s, a rheoli Canolfan Maes Danau Girang, yn cydweithio gydag Adran Bywyd Gwyllt Sabah.

Yn ogystal â chefnogi o’r dorf, bu staff Prifysgol Caerdydd yn cefnogi ymdrechion y clwb y tu ôl i’r llenni hefyd. Bu’r Athro Len Nokes, o’r Ysgol Peirianneg, yn gweithio fel Meddyg Tîm Dinas Caerdydd ers y 22 o flynyddoedd diwethaf, ac mae ef yn gyfrifol am archwiliadau meddygol, sganiau, profion ac asesiadau chwaraewyr, yn ogystal â phob mater meddygol arall.

Bydd y dyrchafiad yn sicrhau y bydd Caerdydd yn croesawu cefnogwyr timoedd yr Uwch Gynghrair yn rheolaidd o ledled y Deyrnas Unedig, ac mae ganddo lawer o botensial o ran bod o fudd i economi Caerdydd a Chymru.

Dyma beth mae ein staff a’n myfyrwyr yn ei ddweud ar Twitter am lwyddiant Dinas Caerdydd: