Skip to content
Skip to navigation menu

English

Stori Caerdydd

30 Mehefin 2011

Rudolph - webRudolph y marionét yn cael ei ddiogelu gan Phil Parkes. Defnyddiwyd Rudolph gan deulu’r rhoddwr, Marian, i ddifyrru partïon ar hyd a lled Caerdydd yng nghyfnod cynnar yr 20fed ganrif. Gwnaed pob un o’r marionéts gan ei thad.

Mae arteffactau hanesyddol sy’n adrodd stori Caerdydd wedi cael eu diogelu gan staff o’r Brifysgol ac maent i’w gweld mewn arddangosfa yng nghanol y dref.

Fe’i hagorwyd yn swyddogol gan Ei Huchelder Brenhinol, Duges Cernyw, ac mae Amgueddfa Stori Caerdydd yn cynnwys arteffactau a roddwyd i’r amgueddfa gan aelodau’r cyhoedd.

Ynghlwm wrth bob arteffact y mae stori bersonol, gan gynnwys sut cafodd yr arteffact ei ddefnyddio, pwy oedd yn berchen arno a beth roedd yn ei goffáu. Drwy’r gwrthrychau, mae’r amgueddfa’n olrhain hanes y ddinas o dref farchnad fechan y 1300au i’r brifddinas rydym yn ei hadnabod heddiw trwy lygaid y rhai a’i creodd – ei phobl.

Yn gyfan gwbl, mae dros 3,000 o wrthrychau wedi’u cynnwys yn yr amgueddfa, 300 ohonynt wedi’u diogelu gan Phil Parkes, Jane Henderson a thîm o’r Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd.

Wrth siarad am y prosiect, dywedodd Phil, sy’n uwch warchodwr yn yr Ysgol: "Pan roddwyd llawer o’r gwrthrychau hyn, roeddent wedi cael eu hesgeuluso neu roedd angen gofal arnynt. Ein rôl ni oedd eu diogelu nhw fel y gallent gael eu harddangos yn yr amgueddfa a pharhau i adrodd eu stori am flynyddoedd i ddod.

"Mae’r gwrthrychau rydym ni wedi’u diogelu yn cynnwys eitemau fel medalau a bathodynnau, gwrthrychau’r cartref, ac offer a ddefnyddiwyd yn y dociau ac mewn ffatrïoedd. Hefyd, mae gwrthrychau yn yr arddangosfa sydd â chysylltiadau agos â Chaerdydd, gan gynnwys stand Clarks Pie a hambyrddau a ddefnyddiwyd yn y becws, recordiau finyl cynnar o Spillers, a jiwcbocs o Glwb Ifor Bach."

Mae Amgueddfa Stori Caerdydd yn yr Hen Lyfrgell, yn ardal yr Ais, Caerdydd. Mae mynediad am ddim ac mae’r amgueddfa ar agor o 10 am-5 pm dydd Llun i ddydd Sadwrn ac o 11 am - 4 pm ddydd Sul.

Dolenni cysylltiedig