Skip to content
Skip to navigation menu

English

Y ‘Catalog Bywyd’

24 Medi 2009

Otter

Erbyn hyn, mae ‘Catalog Bywyd’ Species2000/ITIS yn cynnwys dros 60 y cant o’r holl rywogaethau gwybyddus ar y blaned.

Mae’r Catalog wedi’i gefnogi gan Ysgol Gwyddorau Cyfrifiadurol Caerdydd ers dros ddegawd, ac yn cynnwys manylion am enwau awdurdodol rhyw 1.2 miliwn o wahanol blanhigion, anifeiliaid, ffyngau a micro-organebau. Mae’n cael ei ddefnyddio gan filoedd o ymchwilwyr a gweithwyr proffesiynol ledled y byd bob blwyddyn, ac yn cael ei gydnabod gan Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Amrywiaeth Biolegol.

Erbyn hyn, mae’r Catalog wedi lansio cyfnod newydd gyda’r Prosiect 4D4Life, a ariennir gan yr Undeb Ewropeaidd. Bydd y prosiect hwn yn gosod casgliad newydd o wasanaethau cyhoeddus, yn dylunio saernïaeth electronig newydd wedi’i seilio ar wasanaethau ac yn ymestyn cyrraedd y rhaglen newydd i gysylltu â chanolfannau tebyg yn Tsieina, Awstralia, Seland Newydd, Brasil, Gogledd America ac Ewrop.

Elephant

Mae Ysgol y Gwyddorau Cyfrifiadurol yn darparu arbenigedd ar gyfer y prosiect newydd. Bydd Dr Richard White a Dr Andrew Hones yn llunio saernïaeth gwybodaeth newydd i wneud y Catalog yn gadarn ac yn ddigon hyblyg ar gyfer ei rôl gynyddol. Bydd Alex Hardisty yn cydlynu dylunio technegol ar draws y prosiect er mwyn sicrhau bod yr amrywiol gydrannau yn gydnaws â’i gilydd. Mae’r rhain yn cynnwys gwasanaethau, rhwydwaith y cronfeydd data, rhwydwaith amlganolbwynt byd-eang, cynnal meddalwedd a’r saernïaeth newydd.

Dywedodd Alex Hardisty: "Rydym wedi cefnogi’r ‘Catalog Bywyd’ wrth iddo dyfu i’r pwynt lle mae bellach yn gwasanaethu tua 40,000 o ddefnyddwyr ac mae ei wefan yn cael 40 miliwn o drawiadau bob blwyddyn. Trwy’r Prosiect 4D4Life, rydym yn anelu at helpu’r Catalog i symud ymlaen i’w gam nesaf fel adnodd isadeiledd pwysig ar gyfer gwaith bioamrywiaeth ledled y byd."

Mae’r Catalog yn cael ei gydlynu gan Brifysgol Reading, ac yn cael ei ddefnyddio’n eang gan byrth bioamrywiaeth rhanbarthol a byd-eang pwysig. Mae’r Cyfleuster Gwybodaeth Bioamrywiaeth Byd-eang (GBIF) rhynglywodraethol a’r Gwyddoniadur Bywyd (EoL) wedi’i gynnwys fel sail i’w gwybodaeth dacsonomig. Mae’r CD-ROM flynyddol yn gwasanaethu 3,500 o ddefnyddwyr all-lein mewn 80 o wledydd.

Tags