Skip to content
Skip to navigation menu

English

Yr Her

28 Hydref 2011

Picture Peter Head comp Web

Bydd dyn a enwyd yn un o’r 50 o bobl a allai arbed y blaned yn The Guardian, ac yn un o’r 30 eco-arwyr byd-eang yn y cylchgrawn Time, yn lansio cyfres newydd o sgyrsiau blaenllaw ar gyfer busnesau yng Nghymru.

Bydd Peter Head CBE, yn siarad am Gynnal Llwyddiant Busnes yn y cyntaf o gyfres newydd Yr Her, wedi’i drefnu gan Arweinyddiaeth a Rheolaeth Cymru a Chanolfan Ymchwil BRASS y Brifysgol, ym Mhen-y-bont ar Ogwr ar 1 Tachwedd, ac yn Neganwy ar 17 Tachwedd.

Bydd Mr Head yn trafod sut y gall busnesau gael eu harwain a’u rheoli i gyflawni llwyddiant masnachol wrth ddefnyddio cynaliadwyedd amgylcheddol.

Mae cyfres Yr Her yn cynnwys sgyrsiau blaenllaw a digwyddiadau rhwydweithio lefel uchel wedi’u cynllunio i herio’r ffordd y mae pobl fusnes yn meddwl, arwain a rheoli. Mae’r gyfres yn rhoi cyfle unigryw i gyfarfod, holi a dysgu wrth rai o brif bobl fusnes heddiw mewn fforwm wedi’i gynllunio i helpu datblygiad personol a sefydliadol.

Derbyniodd CBE yn 2011 am wasanaethau i beirianneg sifil a’r amgylchedd, ac yn y gwanwyn eleni, gadawodd Mr Head Ove Arup & Partners Limited i sefydlu The Ecological Sequestration Trust.

Ar gyfer y digwyddiad ym Mhen-y-bont ar Ogwr, bydd Dr Calvin Jones o Ysgol Fusnes Caerdydd yn ymuno ag ef, ac ar gyfer y digwyddiad yn Neganwy, bydd yr Athro Ken Peattie o Ganolfan Cysylltiadau Busnes, Atebolrwydd, Cynaliadwyedd a Chymdeithas (BRASS) y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol, a fydd yn trafod sut y gall busnesau lwyddo mewn byd â llai o gredyd, incwm i’w wario ac adnoddau naturiol.

Roedd cyfres y llynedd yn boblogaidd iawn gydag arweinwyr busnes ledled Cymru.

Dywedodd Philippa Hain, o OD Consultancy Transformation Partners ym Mhenarth: "Gadewais bob digwyddiad gyda chysylltiadau newydd, ysbrydoliaeth ynglŷn â sut i arwain a gyrru fy musnes fy hun ymlaen, a digon o syniadau ymarferol i fynd yn ôl gyda mi at fy nghydweithwyr a fy nghleientiaid. Byddwn yn argymell bod unrhyw un sydd ynghlwm ag arwain a rheoli pobl a busnesau yng Nghymru yn mynd a rhoi cynnig arno drostynt eu hunain."

Mae’r digwyddiad yn ffurfio rhan o raglen o ddigwyddiadau ar gyfer Wythnos Cynaliadwyedd Prifysgol Caerdydd 2011.

Mae’n dod i ben gyda chinio rhwydweithio. Mae lleoedd yn rhad ac am ddim, ond mae niferoedd yn gyfyngedig. I archebu lle, ewch i www.lmw.org neu ffoniwch LMW ar 029 2087 6560.

Mae Arweinyddiaeth a Rheolaeth Cymru yn ganolfan rhagoriaeth unigryw, wedi’i hariannu gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Gymdeithasol Ewrop, i fod o fudd i fusnesau o bob maint a sectorau ledled Cymru. Mae’n cael ei rhedeg gan gonsortiwm, dan arweiniad Ysgol Fusnes Caerdydd, sy’n cynnwys Prifysgol Aberystwyth, Prifysgol Glyndŵr a Tattum Guest Associates Ltd.