Skip to content
Skip to navigation menu

English

Yr Uned Ddysgu Ddeintyddol gyntaf o’i math yng Nghymru yn agor

20 Hydref 2009

Rhodri Morgan, Prif Weinidog Cymru, gydag Mr Alan Griffiths, Cyfarwyddwr y Rhaglen Ddeintyddol a Dr Chris Jones, Cadeirydd Bwrdd Iechyd Cwm TafRhodri Morgan, Prif Weinidog Cymru, gydag Mr Alan Griffiths, Cyfarwyddwr y Rhaglen Ddeintyddol a Dr Chris Jones, Cadeirydd Bwrdd Iechyd Cwm Taf

Mae’r Ysgol Addysg Feddygol a Deintyddol Ôl-raddedig wedi ymuno â Llywodraeth Cynulliad Cymru a Bwrdd Iechyd Addysgu Lleol Rhondda Cynon Taf i ariannu a sefydlu Uned Ddysgu Ddeintyddol ym Mhorth.

Bydd yr adnodd addysg ddeintyddol newydd yn darparu gofal cynhwysfawr i gleifion ym mhob agwedd ar ddeintyddiaeth y GIG, ac yn defnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf.

Rhodri Morgan, Prif Weinidog Cymru, agorodd yr Uned Ddysgu Ddeintyddol mewn adeilad sydd newydd gael ei adnewyddu, a dyma’r uned gyntaf o’i math yng Nghymru. Bydd 10 deintydd sydd newydd gymhwyso yn gweithio yn yr uned, mewn wyth meddygfa ddeintyddol lawn, wrth gwblhau cymhwyster Cynllun Hyfforddi’r Sefydliad Deintyddol. Bydd cleifion yn cael eu trin gan Ddeintyddion Sylfaen wedi’u lleoli yn yr uned amlbwrpas, o dan arweiniad llawfeddygon deintyddol profiadol.

Ariennir Adran Ôl-raddedig Ddeintyddol yr Ysgol i ddarparu cyrsiau Datblygiad Proffesiynol Parhaus i ddeintyddion a gweithwyr proffesiynol ym maes gofal deintyddol ledled Cymru. Mae wedi chwarae rhan bwysig mewn cyflwyno cynlluniau uchelgeisiol y diwydiant deintyddol yng Nghymru. Bydd yr Uned yn cael ei chefnogi gan nyrsys deintyddol cymwys, nyrsys deintyddol o dan hyfforddiant, derbynyddion a chynorthwywyr sterileiddio a dadheintio canolog.

Dywedodd Prif Weinidog Cymru, Rhodri Morgan: "Dyma’r Uned Hyfforddi Ddeintyddol gyntaf o’i math yng Nghymru a bydd yn gwneud gwahaniaeth sylweddol i ansawdd y diwydiant deintyddiaeth. Bydd hi’n darparu nid yn unig hyfforddiant gwerthfawr i’n deintyddion presennol a rhai’r dyfodol, ond bydd hefyd yn gwella’r mynediad at ddeintyddiaeth yn yr ardal gan gynnig mynediad at ddeintydd i bob claf. Mae heddiw yn ddiwrnod pwysig iawn i gleifion ac i ddeintyddion o dan hyfforddiant yng Nghymru."

Dywedodd Alan Griffiths, Cyfarwyddwr y Rhaglen Ddeintyddol: "Bydd yr Uned yn cynnig cyfle gwerthfawr i ddeintyddion sydd newydd gymhwyso i ddechrau ar eu gyrfaoedd ym maes deintyddiaeth. Dyma ddechrau llwybr gyrfaol addawol mewn amgylchedd lle y gellir ennill profiad ymarferol a manteisio ar yr offer gweithredol a dysgu diweddaraf."

Tags