Skip to content
Skip to navigation menu

English

Dyfodol gwleidyddiaeth

22 Mawrth 2013

Gwleidyddiaeth

Bydd effaith Ymchwiliad Leveson ar newyddiaduraeth wleidyddol, rôl pleidiau gwleidyddol yn y DU yn y dyfodol, a goblygiadau i wleidyddiaeth fyd-eang o symud pŵer a chyfoeth tua’r dwyrain, ymhlith rhai o’r testunau fydd yn cael sylw yn 63ain Cynhadledd Flynyddol Ryngwladol Cymdeithas Astudiaethau Gwleidyddol y DU.

Cynhelir y gynhadledd yng Nghaerdydd am y tro cyntaf gan Brifysgol Caerdydd a’r Ysgol Astudiaethau Ewropeaidd, Cyfieithu a Gwleidyddiaeth, sy’n dod â thros 600 o arbenigwyr gwyddoniaeth wleidyddol ynghyd o fwy nag 80 o wledydd ynghyd i ddadansoddi rhai o’r cwestiynau gwleidyddol mwyaf dybryd sy’n wynebu’r byd heddiw.

Mae’r Athro Ian Hargreaves o’r Ysgol Newyddiaduraeth ymhlith y rheiny a fydd yn mynychu, ac ef fydd yn cadeirio prif sesiwn lawn y Gynhadledd, a fydd yn dod ynghyd â rhai o’r lleisiau mwyaf angerddol ym maes astudiaethau gwleidyddol. Yn y gynhadledd, bydd yr Athro Brian Cathcart o Hacked Off; Mick Hume o Spiked; a Trevor Kavanagh o News International yn trafod y goblygiadau enfawr i newyddiaduraeth wleidyddol yn sgil canlyniadau Ymchwiliad Leveson.

Mae siaradwyr eraill trwy gydol y gynhadledd hon, sy’n para tridiau, yn cynnwys Syr David Bell,   Is-Ganghellor Prifysgol Reading a’r cyn Ysgrifennydd Parhaol yn yr Adran Addysg a Sgiliau, un o’r gweision sifil sydd â’r statws uchaf yn y DU, a fydd yn archwilio addysgu gwleidyddiaeth mewn byd addysg uwch sy’n newid.

Dywedodd Roger Scully, Athro Gwyddoniaeth Wleidyddol a Chynullydd Academaidd y gynhadledd: "Mae cynhadledd y Gymdeithas Astudiaethau Gwleidyddol yn un o’r cynadleddau rhyngwladol pwysicaf yn y byd yn ein maes ni. Mae’n bleser gennym groesawu cannoedd o gydweithwyr o bob cwr o’r byd i brifddinas Cymru. Mae cynnal y gynhadledd yma hefyd yn gyfle gwych i arddangos datblygiad cyflym Gwleidyddiaeth yma ym Mhrifysgol Caerdydd".

Cynhelir Cynhadledd The Party’s Over? o 25 i 27 Mawrth 2013.

Dolenni cysylltiedig

Yr Ysgol Ieithoedd Ewropeaidd, Cyfieithu a Gwleidyddiaeth