Skip to content
Skip to navigation menu

English

Effaith y Brenin Louie

17 Gorffennaf 2013

iStock_000011793573Small Baby playing with blocks_web

Yn ôl ymchwil a wnaed gan yr Ysgol Seicoleg, mae plant yn teimlo cymhelliant cymdeithasol i ddysgu yn llawer ifancach nag y mai astudiaethau blaenorol wedi awgrymu.  

Mae astudiaethau arbrofol wedi dod i’r casgliad bod plant o 15 mis oed yn dechrau efelychu ymddygiad pobl eraill yn fwy cywir ac yn llai detholus o gymharu â misoedd cynharach.

Dywedodd Dr Merideth Gattis o’r Ysgol Seicoleg, prif ymchwilydd yr astudiaeth:

"Mae’r astudiaeth yn dangos bod dynwared ffyddlon yn dechrau ynghynt nag y mai astudiaethau blaenorol wedi awgrymu.

"Mae hefyd yn dangos bod dynwared ffyddlon yn cael ei ysgogi yn gymdeithasol.

"Yn y gorffennol, mae rhai gwyddonwyr wedi awgrymu bod plant yn dynwared yn ffyddlon oherwydd nad ydynt yn deall sut mae pethau’n gweithio, gydag eraill yn dadlau bod plant yn copïo pobl eraill yn ffyddlon oherwydd eu bod nhw’n dangos diddordeb mewn perthnasoedd cymdeithasol.

"Mae ein hastudiaeth ni’n dangos bod babanod yn copïo’n ffyddlon oherwydd eu cymhelliant cymdeithasol i ryngweithio â phobl eraill. Rydym ni’n galw hyn yn ‘Effaith y Brenin Louie’. Yn debyg i’r orang-wtan yn y Jungle Book, pan mae babanod yn eich copïo chi, maen nhw’n cyfathrebu: ‘I wanna be like you, I wanna walk like you, talk like you.’

"Felly, mae’n ymddangos bod ychydig bach o’r Brenin Louie ynom ni i gyd. Wrth i blant ddatblygu a dod yn fwy ymwybodol o berthnasoedd cymdeithasol, maen nhw’n copïo’r hyn y mae pobl eraill yn ei wneud mewn mwy o fanylder, gan gynnwys y pethau diangen."

Mae’r cymhelliant cymdeithasol newydd hwn i ddysgu trwy brofiadau ar y cyd yn creu cyfleoedd addysgiadol pwysig. Mae perthnasoedd cymdeithasol yn bwysig trwy gydol bywyd, ond mae’r canfyddiadau hyn yn awgrymu bod yr ail flwyddyn yn amser hynod bwysig i berthnasoedd ddylanwadu ar ddysgu.

Mae modd gweld y papur hwn trwy glicio fan hyn a gwylio fideo cysylltiedig fan hyn.


Dolenni defnyddiol


Ysgol Seicoleg Caerdydd