Skip to content
Skip to navigation menu

English

Yr Eisteddfod Genedlaethol 2013

02 Awst 2013

Eisteddfod_web

O 3-10 Awst, bydd gan Brifysgol Caerdydd eto eleni bafiliwn sydd wedi’i lwytho gydag ystod eang o ddigwyddiadau a gweithgareddau yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru.

Bydd tîm Eisteddfod Prifysgol Cymru yn mynd i’r gogledd i Sir Ddinbych, sy’n cymryd ei thro eleni i gynnal yr ŵyl iaith Gymraeg - a’r gred ar led yw mai dyma’r ŵyl ddiwylliannol hynaf yn Ewrop.

Bydd darlithoedd, sgyrsiau, lansiadau llyfrau a darlleniadau barddoniaeth yn cwmpasu amrywiaeth o agweddau ar yr iaith Gymraeg: o ryddiaith i gymdeithaseg a hanes, o gyfieithu a byd teledu i astudio’r Gymraeg yng Nghaerdydd.

Bydd sgyrsiau eraill a gyflwynir gan academyddion yn cynnwys: natur amlddiwylliannol cymdeithas Cymru gyfoes; sut mae mecanweithiau cellog yn effeithio ar gleifion ifanc sy’n dioddef o glefydau’r ymennydd; a thensiynau creadigol yng ngwaith Eluned Morgan, yr awdur o’r setliad Cymreig ym Mhatagonia.

Bydd y Dirprwy Is-ganghellor Yr Athro Hywel Thomas FRS yn cyflwyno ei sgwrs fel prif siaradwr y Brifysgol eleni, a bydd ei drafodaeth -o’r enw ‘Ynni o’r ddaear - nwy siâl a ffracio’ - yn canolbwyntio ar ymchwil diweddar i gael ynni o’r ddaear, gan ddefnyddio dulliau sydd wedi sbarduno llawer o drafodaeth yn ystod y blynyddoedd diweddar.

Bydd yr Athro Damian Walford Davies a Dr Jason Walford Davies, sy’n frodyr ac yn feirdd adnabyddus yn trafod etifeddiaeth y bardd o Ynys Môn, R.S.Thomas, ym mlwyddyn ei ganmlwyddiant.

Bydd siaradwyr yn dod o amrywiaeth o ddisgyblaethau o’r gwyddorau cymdeithasol a llenyddiaeth Gymraeg i lenyddiaeth Saesneg  ac athroniaeth. Yn ogystal, bydd sesiynau galw heibio er mwyn i ddarpar fyfyrwyr a’u rhieni ddod i siarad â staff a myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, ei chyrsiau a’r profiad i’r myfyrwyr.

Mae Eisteddfod Genedlaethol Cymru yn denu dros 160,000 o ymwelwyr bob blwyddyn ac erbyn hyn mae hi yn ei 152fed blwyddyn, a hithau wedi cael ei chynnal gyntaf yn Aberdâr yn 1861.

Bydd y Brifysgol yn cynnal derbyniad croeso i’r sawl sy’n mynychu’r Eisteddfod, i ddathlu’r cyfraniad mae hi wedi’i wneud i fywyd Cymru, trwy ei staff a’i myfyrwyr, dros y 125 o flynyddoedd diwethaf. Rydym yn croesawu unrhyw un a fyddai’n dymuno ymuno â’r dathliad hwn i’n pafiliwn i gael gwin, diodydd ysgafn a chanapés ddydd Mawrth rhwng 3 a 5 pm.

Gellir gweld rhestr lawn o ddigwyddiadau’r Brifysgol yn yr Eisteddfod ar ein gwefan

Dolenni defnyddiol

Prifysgol Caerdydd yn yr Eisteddfod
Yr Eisteddfod Genedlaethol 2013

 

Tags