Skip to content
Skip to navigation menu

English

The Only Way is Up

28 Hydref 2011

DS16 Web

Mae plant â Syndrom Down wedi cael cyfle i gyfarfod â’u harwyr pêl-droed yn ystod digwyddiad arbennig yn yr Ysgol Optometreg a Gwyddorau’r Llygaid.

Cynhaliodd chwaraewyr Dinas Caerdydd, Andy Taylor a Mark Hudson, sesiynau sgiliau pêl gyda’r ieuenctid wrth lansio’r arddangosfa The Only Way is Up, sy’n bwriadu codi ymwybyddiaeth gadarnhaol o Syndrom Down.

Cynhaliodd seren Cbeebies, Alex Winter, sesiwn adrodd straeon ar gyfer y plant, a gymerodd ran mewn gweithdai drama, cerdd, celf a sgiliau syrcas.

Mae’r arddangosfa yn cynnwys delweddau a phosteri gan Mike O’Carroll ac fe’i trefnwyd gan Ups and Downs Southwest, grŵp cymorth ar gyfer rhieni a gofalwyr plant â Syndrom Down gyda chymorth Dr Maggie Woodhouse o’r Ysgol Optometreg a Gwyddorau’r Golwg.

Dywedodd Dr Woodhouse: "Mae ein canfyddiad o Syndrom Down wedi newid llawer dros y blynyddoedd diwethaf, ac mae’r ddelwedd stereoteip llwm, hen ffasiwn yn diflannu’n gyflym ac yn cael ei amnewid gan olwg llawer mwy cadarnhaol a bywiog o blant a phobl ifanc sydd ‘allan yn y byd’ yn cyflawni mwy na ddisgwylid ohonynt erioed yn y gorffennol.

"Trwy drefnu’r digwyddiad hwn, mae Ups and Downs Southwest yn awyddus i ddweud wrth rieni newydd, er nad oes neb yn gallu addo beth fydd eich plentyn yn gallu ei wneud - yn yr un modd, nid oes neb yn gallu dweud wrthych beth na fydd eich plentyn yn gallu ei wneud, ac rydym yn gobeithio y bydd y digwyddiad hwn yn annog rhieni, yn ogystal â gweithwyr meddygol proffesiynol, i ganolbwyntio fwy ar ochr gadarnhaol Syndrom Down."

Dywedodd Wendy Hellowell o Ups and Downs Southwest: "Mae’r arddangosfa hon yn dangos delweddau rhyfeddol o blant a phobl ifanc â Syndrom Down yn mwynhau bywyd ac yn rhyfeddu’r rheiny o’u cwmpas â’u gallu i ddysgu, datblygu a gwneud eu ffordd yn hyderus a hapus trwy’r byd cefnogol, diddorol a bywiog heddiw.

"Mae’n hanfodol bwysig bod gan rieni a’r rheiny sy’n gysylltiedig â gofal a chymorth y plentyn a aned â Syndrom Down a’r teulu, ddyheadau a gweledigaethau cadarnhaol a brwdfrydig ar gyfer y dyfodol. Mae’r arddangosfa yn ceisio newid a gwella’r weledigaeth a’r disgwyliadau sy’n ymwneud â Syndrom Down fel cyflwr, a gwneud pobl i deimlo lawer yn fwy cadarnhaol a ‘chalonnog’ am y plant a phobl ifanc rhyfeddol hyn."

Bydd yr arddangosfa The Only Way is Up ar agor i’r cyhoedd yn yr Ysgol Optometreg a Gwyddorau’r Golwg tan ddiwedd mis Tachwedd.

Dolenni Cysylltiedig
Ysgol Optometreg a Gwyddorau'r Golwg
Ups and Downs Southwest