Skip to content
Skip to navigation menu

English

The Story of Wales

27 Chwefror 2012

The Story of Wales poster Web

Mae arbenigwyr hanes o Gaerdydd wedi cyfrannu at gyfres nodedig BBC Cymru Wales The Story of Wales, sy’n adrodd stori’r genedl o 30,000 o flynyddoedd yn ôl.

Mae The Story of Wales, sy’n cael ei chyflwyno gan y darllenydd newyddion Huw Edwards, a raddiodd yng Nghaerdydd ac sy’n Is-Lywydd y Brifysgol, yn gyfres chwe rhan sy’n llawn o arwyr a buddugoliaethau, breuddwydion aruchel ac ymdrechion mawr. O genedl o chwedleuwyr, dyma stori’r tir ei hun a’r bobl sydd wedi ffurfio’r tir hwnnw.

Mae’r rheiny sy’n rhannu’u harbenigedd yn cynnwys Dr Peter Guest, Dr Alan Lane a Dr Lloyd Bowen o’r Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd.

Y Rhufeiniaid a Chymru yw testun ymddangosiad Dr Guest yn y rhaglen gyntaf yn y gyfres. Yn arbenigwr mewn Archaeoleg Rufeinig, fe wnaeth Dr Guest a’i dîm ddarganfod maestref Rufeinig enfawr newydd yng Nghaerllion yn ddiweddar.

Mae Dr Lane yn uwch ddarlithydd Archaeoleg yn yr Ysgol, ac mae’n trafod Crannog Llangors, Aberhonddu a Chymru y Tu Ôl i Glawdd Offa yn yr ail raglen, tra bod Dr Bowen, Uwch Ddarlithydd Hanes Modern Cynnar a Hanes Cymru, yn ychwanegu ei wybodaeth am Cromwell a Gwarchae Castell Penfro at y rhaglen, gan ganolbwyntio ar y berthynas rhwng Cymru a Lloegr.

Mae The Story of Wales yn dechrau ar 27 Chwefror ar BBC One Wales am 9.00pm.

Dolenni cysylltiedig

Yr Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd